برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين خودکارآمدي و مصرف سيگار در بين دانش آموزان پسر دبيرستاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: اعياد به سيگار بلايي است خانمانسوز و مادر تمام اعتيادات است و اثرات اجتماعي فرهنگي اقتصادي سياسي بهداشتي و اخلاقي مهمي در سطح جامعه دارد. بدين لحاظ شناخت عوامل و علل ايجاد اعتياد به سيگار و پيامد هاي گوناگون و راههاي مبارزه و پيشگيري از آن امري ضروري است. لذا با توجه به اهميت موضوع اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين خودکارآمدي و مصرف سيگار در بين دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر سنندج در سال 1388 انجام شده است.
روش پژوهش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي مقطعي
(Cross sectional) مي باشد که بر روي 400 نفر از دانش آموزان پسر دبيرستاني شهذ سنندج انجام گرفته است. نمونه گيري به صورت طبقه بندي تصادفي ساده انجام گرفته و براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي عمومي و همچنين پرسشنامه نگرش نسبت به مصرف سيگار استفاده شده و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري مناسب و در برنامه spss13 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در کل فراواني مصرف سيگار در بين دانش آموزان 5.20 درصد بوده است. بين متغيرهاي مانند داشتن دوست سيگاري، مصرف سيگار توسط پدر، مصرف سيگار توسط خواهر يا برادر رابطه آماري معني داري وجود داشت
(P<0.05) اما بين سن، پايه تحصيلي و مصرف سيگار رابطه آماري معني داري ديده نشد. بر اساس نتايج 8.10 درصد از دانش آموزان داراي خودکارآمدي ضعيف، 8.70 درصد داراي خودکارآمدي متوسط و 5.18 درصد خودکارآمدي بالايي داشتند. بين خودکارآمدي و مصرف سيگار رابطه معني داري مشاهده شد بطوري که ميانگين نمره خودکارآمدي در بين دانش آموزاني که مصرف سيگار را گزارش کرده بودند کمتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر و نقش مثبت خودکارآمدي در پيشگيري از مصرف سيگار، به نظر مي رسد که ارايه آموزش هاي لازم در اين خصوص به منظور افزايش خودکارآمدي دانش آموزان بتواند نتايج سودمندي را به دنبال داشته باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی