برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشي طي يک سال در استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اقدام به خودکشي عمل عمدي فرد براي خاتمه دادن به زندگي خويش است که به روش هاي گوناگون انجام مي گردد. اجلاسيه سازمان جهاني بهداشت در سال 1996 خشونت و خودکشي را يک مساله مهم بهداشت عمومي اعلام کرد. در حال حاضر خودکشي يکي از ده علت مهم مرگ در جهان محسوب مي گردد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان اقدام به خودکشي و توزيع خودکشي با توجه به ويژگيهاي افراد، مکان و زمان و نيز تعيين عوامل موثر و نحوه اقدام به خودکشي در سطح استان آذربايجان غربي طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: مطالعه به روش مقطعي و با هداف توصيفي و تحليلي در طول يک سال براي کليه موارد اقدام به خودکشي انجام گرديد. جهت دسترسي به داده هاي رخداد خودکشي، پزشکان، پرستاران، کارشناسان، کاردانان و بهورزان مراکز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت و نيز مراکز پزشکي قانوني مشارکت کردند. تيم آموزش ديده پرسشگري بهمراه روانشناسان جهت جمع آوري داده ها اقدام نمودند. در اين مطالعه پرسشنامه اي مشتمل بر 71 سوال استفاده گرديد. داده ها وارد برنامه نرم افزار
SPSS شده با توجه به اهداف مطالعه فراوانيهاي مطلق، نسبي، ميانگين و انحراف معيار محاسبه و جهت سنجش ارتباط بين عوامل موثر و رخداد خودکشي از آزمون کاي زوج استفاده و از سطح معني دار 0.05 جهت تصميم گيري استفاده شد.
يافته ها: ميزان بروز اقدام به خودکشي در استان 146 در يکصد هزار نفر، با توزيع جنسي 35.7 درصد مردان و 63.3 درصد زنان، بيشترين ميزان اقدام به خودکشي با %62.1 درصد در گروه سني 24-15 سال و کمترين با مقدار 1.4 در افراد بالاتر از 64 سال مشاهده گرديد. 50.4 درصد افراد خودکشي کننده مجرد، 15 درصد بيسواد، 19.4 درصد ابتدايي، 25.9 درصد روستايي بودند. بين ميزان اقدام به خودکشي با توجه به ويژگيهاي سني، جنسي، محل زندگي، اشتغال، وضعيت تاهل، نوع روش اقدام ارتباط معني دار مشاهده گرديد
.
بحث و نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد اقدام به خودکشي به عنوان يک مشکل مهم بهداشت عمومي جامعه محسوب شده توزيع آن با ويژگيهاي مختلف از جمله گروه سني، جنسي، شغلي، تاهل، محل زندگي و عوامل ايجادي تفاوت مي نمايد. لزوم توجه ويژه به اين مشکل مهم بهداشت عمومي از جهت تحليل عوامل و طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سالاری لک، ش.، و انتظارمهدی، ر.، و افشانی، م.، و عباسی، ه. (1385). بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 103-103. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126936Vancouver : کپی

سالاری لک شاکر، انتظارمهدی رسول، افشانی محمدتقی، عباسی هدایت. بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2021July27];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):103-103. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126936IEEE : کپی

سالاری لک، ش.، انتظارمهدی، ر.، افشانی، م.، عباسی، ه.، 1385. بررسی میزان و عوامل موثر بر رخداد خودکشی طی یک سال در استان آذربایجان غربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.103-103. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126936. 

 
بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی