برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش غني سازي گندم با ترکيبات روي در تغييرات سطح خوني روي جامعه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: نان غذاي اصلي مردم ايران است. مصرف نان 70 درصد پروتيين و %20 کالري مورد نياز بدن را تامين مي نمايد. مقدار روي خاک هاي کشاورزي ايران کمتر از 0.7 ميلي گرم در کيلوگرم خاک بوده مقدار استاندارد روي در خاک بيش از يک ميلي گرم در کيلوگرم مي باشد. مطالعات نشان مي دهد مقدار روي گندم توليد شده درزمين هاي آهکي ايران کمتر از 15 ميلي گرم در کيلوگرم گندم بوده در حاليکه اين ميزان براي محصول گندم آمريکا 27 ميلي گرم در کيلوگرم مي باشد. کمبود روي بر روي بخش هاي مختلفي از سيستم بدن از جمله ايمني، گوارش اثر سوء دارد. از مهمترين نقشهاي روي دربدن اثر در توليد مثل، سلامت پوست، نمو عصبي رفتاري، رشد فيزيکي و مقاومت بدن در مقابل بيماريهاست. با توجه به کمبود روي در خاک و محصولات توليد شده از آن از جمله غلات و نيز کمبود اين ماده حياتي به عنوان يکي از مسايل مهم غذايي کشور اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر غني سازي خاک با ترکيبات روي در سطح سرمي روي جامعه طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: در مرحله اول خاک کشاورزي با مقادير 15 کيلوگرم در هکتار سکسوترين آهن، 40 کيلوگرم در هکتار سولفات منگنز و 50 کيلوگرم در هکتار سولفات روي غني سازي گرديد. مقدار روي آرد مصرفي جامعه تحت مداخله در قبل در حين مطالعه با روش اکسيداسيون خشک بوسيله دستگاه جذب اتمي مورد اندازه گيري قرار گرفت. جمعيت روستايي به تعداد 1759 نفر از شهرستان اروميه ايران انتخاب و با ايجاد آمادگي مورد مداخله قرار گرفتند. از يک دهم جمعيت قبل و بعد از مداخله نمونه خون تهيه و سرم خون جدا شد و مقدار روي با استفاده از کيت
Randox کشور انگلستان بوسيله دستگاه اتوآناليز و Hitadin 704 اندازه گيري شد. روش مطالعه کارآزمايي صحرايي و داده هاي حاصل از مطالعه با محاسبه ميانگين، انحراف معيار و فاصل اطمينان 95 درصد براي گروه هاي سني و جنسي و کل جامعه مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين سرب سرم خون قبل و بعد از مداخله به ترتيب 80.05 و 109.73 ميکروگرم و دسي ليتر خون با فاصله اطمينان (85.59 و
CI=(74.50 و (116.89 و CI=(102.58 بوده و با P=0.000 اختلاف بين دو ميانگين معني دار مشاهده گرديد. ميانگين سرب سرم در زنان و مردان قبل از مداخله 75.23 و 87.92 و با P=0.028 اختلاف ميانگين بين دو گروه معني دار بود. ميانگين سرب سرم بعد از مداخله در زنان و مردان به ترتيب 103.39 و 108.66 و با P=0.818 اختلافي بين ميانگين سطح سرمي سرب مشاهده نگرديد. اختلاف ميانگين سطح سرم براي زنان و مردان قبل و بعد از مداخله به ترتيب با P=0.000 و P=0.001 معني دار بود.
بحث و نتيجه گيري: استفاده از ترکيبات روي به عنوان غني سازي خاک منجر به بهبود استانداردهاي روي محصول گندم شده و استفاده مستمر شش ماهه جامعه از آرد گندم غني شده باعث افزايش سطح سرمي روي در تمام گروه هاي سني و جنسي جامعه گرديد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی