برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي بهداشت رواني و ارتباط آن با کيقيت زندگي در معتادين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: سوء استفاده از موادمخدر و دارو از مشکلات بزرگ پزشکي و اجتماعي هستند. زيرا اعتياد در زمره اختلالات رواني است. که احتياج به کمک و مراقبت هاي تيم روانپزشکي و حمايت هاي اجتماعي و خانوادگي دارد. زيرا در در درمان هاي اجتماعي معتادين بايد به علل رواني و خانوادگي معتادين هم توجه شود. زيرا شناخت بهتر مسايل رواني و خانوادگي موجب تسهيل در روند درمان و انتخاب شيوه درماني مناسب مي شود.
هدف: اين پژوهش توصيفي همبستگي با هدف بررسي وضعيت بهداشت روان و ارتباط آن با کيفيت زندگي معتادين مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد صورت گرفت
.
روش کار: نمونه اين پژوهش 240 نفر که به روش نمونه گيري خوشه اي از بين کليه افرادي که شرايط انجام پژوهش را داشتند. به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها دو پرسشنامه استاندارد بهداشت روان
(MHC) و کيفيت زندگي 17 سوالي که روايي و پايايي آنها به کرات توسط پژوهشگران داخلي و خارجي مورد تاييد قرار گرفته است. داده ها بعد گردآوري وارد نرم افزار آماري SPSS16 شدند. سپس توسط آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.
نتايج: يافته ها نشان داد بهداشت روان واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب با ميانگين و انحراف معيار7+3.15 به ميزان تاحدي مطلوب که بيشترين درصد 45% بهداشت روان تاحدي مطلوب و کمترين درصد 17% بهداشت روان مطلوب داشتند. کيفيت زندگي در واحدهاي پژوهش با ميانگين و انحراف معيار 4/11 + 6.26 تاحدي مطلوب که بيشترين درصد 7.41% کيفيت زندگي نامطلوب و کمترين درصد 3.8% کيفيت زندگي مطلوب داشتند. که در بعد بهداشت روان بيشترين مشکل در درصد بالاي اضطراب بود که 36% واحدهاي پژوهش هميشه مضطرب بودند. در بعد کيفيت زندگي بيشترين مشکل 40% وقت کمي براي تفريح و سرگرمي داشتند. همچنين بين بهداشت روان و کيفيت زندگي ارتباط معني داري يافته شد
.(P=0.000) يعني با کاهش بهداشت روان کيفيت زندگي معتادين هم کاهش پيدا مي کند.
بحث و بررسي: نتايج اين پژوهش حاکي از سطح پايين بهداشت روان و کيفيت زندگي معتادين مي باشد. و از آنجايي که هدف از بازتواني اين افراد بازگشت به خانواده و جامعه مي باشد. اعضاي تيم درماني مي توانند با شناسايي خصوصيات رايج و صفات شخصيتي و سيستم هاي حمايتي و ارتقاي بهداشت روان و کيفيت زندگي معتادين امر پيشگيري، درمان و نوتواني را تسهيل نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی