برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 109 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

الگوشناسي كنش ارتباطي در تعين مفهوم شهروندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

امروزه اهميت مساله شهروندي را مي توان با توجه به تاثيرات ارتباطات و پيامدهاي آن دريافت. در اين پژوهش سعي شده به اين هدف برسيم كه چگونه با استفاده از كنش هاي ارتباطي به بهبود مناسبات شهروندي ياري رسانيم. در واقع با توجه به اينكه گستره همگاني يكي از مهمترين مفاهيم تبيين شده از سوي يورگن هابرماس نظريه پرداز مكتب انتقادي فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندي از اين طريق به چه شكل مي تواند باشد.
با توجه به واكاوي كه در اين پژوهش انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه گستره همگاني نيازمند انجمنهاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند.
پس از مروري بر منابع به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مكتب انتقادي فرانكفورت و آشنايي با نظرات يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران (از قبل از مشروطه)، تعريف و انواع سازمان هاي غيردولتي پرداخته شده و در فصل سوم تكنيك و روش تحقيق و در فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي آماري بررسي شده است. در فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش پرداخته شده و در تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مقياس هاي به كاربرده شده از روشهاي ناپارامتري استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معني داري مشاهده شد. بنابراين هر سه فرضيه اين پژوهش تاييد شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوي كنش ارتباطي هابرماس، الگويي ارتباطي را پيشنهاد مي كنند. در اين الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، ميانه و كلان تقسيم شده و ويژگيهاي هر كدام به همراه نمونه هايي از هر كدام از اين حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر مي رسد با توجه به مسايل مطروحه در اين پژوهش، سطح مياني به دليل ويژگي كثرت گرايي وسايل ارتباطي، ساده و كوچك بودن، محلي بودن رسانه ها، غيردولتي بودن رسانه ها و تعامل بين فرستنده و گيرنده (دوسويه) بالاترين تاثيرگذاري را در ايجاد كنش ارتباطي موثر بين سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی