برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراکز آموزشي-درماني شهر سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات پرستاری، گروه آموزش پرستاری داخلی جراحی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مراقبت هاي پرستاري به عنوان يک جزء اساسي از خدمات بهداشتي درماني از اهميت بسياري برخوردار است. سلامت و بهبود بيماران در گرو ارايه مراقبت با کيفيت مي باشد. استفاده از ديدگاه پرستاران و بيماران و شرکت فعالانه آن ها در تصميم گيري نقش به سزايي در کيفيت خدمات داشته و بايد به عنوان يک اصل مد نظر قرار گيرد. هدف اين تحقيق، بررسي کيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاران و بيماران مراکز آموزشي-درماني شهر سمنان بود.
مواد و روش ها: دراين مطالعه مقطعي 300 بيمار بستري در بخش داخلي، جراحي، زنان و کودکان مراکز آموزشي-درماني اميرالمومنين (ع) و فاطميه (س) شهر سمنان با روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک و هم چنين 52 پرستار شاغل در دو بيمارستان فوق انتخاب شدند. کيفيت مراقبت هاي پرستاري در ابعاد رواني-اجتماعي و ارتباطي با پرسش نامه
(Quality patient care scale: QUALPAC) شامل 41 سوال و بر اساس مقياس 3 درجه اي ليکرت با عبارات رتبه اي بندرت، گاهي، بيش تر اوقات بود که به ترتيب نمرات 1 تا 3 به آن اختصاص يافت و توسط بيماران و پرستاران منتخب تکميل شد. بامحاسبه ميانگين نمرات سوالات پرسش نامه براي هر فرد، نظرات به 3 گروه نامطلوب (کمتر از1.5 )، تا حدودي مطلوب (1.5-2.49) و مطلوب (2.5-3) تقسيم بندي شد.
يافته ها: کيفيت مراقبت در بعد رواني اجتماعي از ديدگاه %31.6 بيماران و %92.6 پرستاران مطلوب بود. هم چنين کيفيت مراقبت در بعد ارتباطي از ديدگاه %24.7 بيماران و %56.8 پرستاران مطلوب بود. بين ديدگاه بيماران و پرستاران در هر دو بعد مراقبت تفاوت معني دار (P<0.001)مشاهده شد. در بعد رواني اجتماعي %73.5 بيماران اظهار داشتند به ندرت پرستاران خود را به بيماران معرفي مي کنند. هم چنين %77.9 اظهار داشتند به ندرت بيماران جديد، به بيماران معرفي مي شوند. در بعد ارتباطي، %42.5 بيماران اظهار داشتند به ندرت به بيمار جهت حفظ اسرار وي اطمينان خاطر داده مي شود.
نتيجه گيري: بيماران و پرستاران به علت دارا بودن پيش زمينه فکري متفاوت و تجارب مختلف زندگي داراي درک و ديدگاه متفاوتي نسبت به کيفيت مراقبت ها مي باشند. لذا ارزيابي مجدد استانداردهاي کيفيت مراقبت با روي کرد مددجو محوري، اتخاذ تدابيري جهت افزايش ارتباط مناسب بين بيمار و پرستار و توجه به نيازهاي رواني-اجتماعي بيماران ضرورت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 412
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی