برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عوامل موثر بر بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم با استفاده از مدل ريسک هاي رقابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سرطان کولورکتال شايع ترين سرطان دستگاه گوارش و هم چنين چهارمين دليل مرگ بر اثر سرطان در جهان است. مطالعات مختلف نشان مي دهد که در سال هاي اخير بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در برخي از مناطق جهان بهبود يافته است اما مشخص نيست که چه عواملي در اين بهبودي نقش داشته اند. اين مطالعه با هدف بررسي برخي عوامل باليني و پاتولوژيک بر پيش آگهي اين بيماران به تفکيک سرطان کولون و رکتوم صورت گرفته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از اطلاعات 1194 بيمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت شده در مرکز ثبت سرطان مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران، ايران استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها نيز با استفاده از مدل ريسک هاي رقابتي صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده
STATA نسخه 11 و سطح معني داري نيز 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: شاخص توده بدني، مصرف الکل، بيماري التهابي روده، درجه تومور، متاستاز به گره هاي لنفاوي و متاستاز به ارگان هاي ديگر داراي اثري معني دار بر مرگ در اثر سرطان کولون بودند، در حالي که بر مرگ در اثر سرطان رکتوم، شاخص توده بدني، متاستاز به ارگان هاي ديگر و نوع اولين درمان اثر معني داري داشتند
(P<0.05). ميانه بقا براي بيماران مبتلا به سرطان کولون 1.118±7.75 سال و براي بيماران مبتلا به سرطان رکتوم 0.26±3.917 سال بود. هم چنين ميزان هاي بقا 1، 2، 3، 4 و 5 ساله براي سرطان کولون به ترتيب %88.7، %77.9، %68.5، %61.4 و %56.8 بود در حالي که براي سرطان رکتوم اين ميزان ها به ترتيب %89.1، %74.2، %60.7، %47.1 و %41.9 بود.
نتيجه گيري: همان طوري که نشان داده شد برخي عوامل ممکن است اثرات متفاوتي بر روي بقا بيماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم داشته باشند، در نتيجه نياز است تا در پژوهش هاي آتي تاثير فاکتورها بر بخش هاي مختلف روده بزرگ به صورت مجزا مورد بررسي قرار گيرد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آخوند، م.، و کاظم نژاد، ا.، و حاجی زاده، ا.، و قنبری مطلق، ع.، و زالی، م. (1389). مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم با استفاده از مدل ریسک های رقابتی. کومش, 12(2 (پیاپی 38)), 119-128. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126887Vancouver : کپی

آخوند محمدرضا، کاظم نژاد انوشیروان، حاجی زاده ابراهیم، قنبری مطلق علی، زالی محمدرضا. مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم با استفاده از مدل ریسک های رقابتی. کومش. 1389 [cited 2021August03];12(2 (پیاپی 38)):119-128. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126887IEEE : کپی

آخوند، م.، کاظم نژاد، ا.، حاجی زاده، ا.، قنبری مطلق، ع.، زالی، م.، 1389. مقایسه عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم با استفاده از مدل ریسک های رقابتی. کومش, [online] 12(2 (پیاپی 38)), pp.119-128. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126887. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی