برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيک سوانح و حوادث خانگي در مراجعه کنندگان بيمارستانهاي بيرجند در سال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در جهان هر ساله بيش از 5 ميليون نفر در نتيجه آسيب هاي ناشي از حادثه ها مي ميرند که يک دهم همه مرگها را تشکيل مي دهند و دهها ميليون نفر به اين دليل به مراکز فوريت هاي پزشکي مراجعه مي کنند. اگرچه سوانح و حوادث خارج از خانه سهم قابل توجهي از کل سوانح را شامل مي گردد ولي ميزان وقوع حوادث و سوانح خانگي عوارض ناشي از آن نياز به تامل و بررسي دارد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي اپيدميولوژيک حوادث و سوانح خانگي در مراجعه کنندگان بيمارستانهاي بيرجند در سال 1382 طراحي و اجرا گرديد.
روش کار: در اين مطالعه گذشته نگر مقطعي تعداد 3090 نفر از جمعيت تحت پوشش شهرستان بيرجند که به علت سوانح و حوادث خانگي در سال 1383 به اورژانس بيمارستانهاي بيرجند مراجعه نموده اند مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج به دست آمده عمدتا به وسيله آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از آزمون برازندگي
X2 استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين درصد فراواني حوادث در بين افراد مورد مطالعه به ترتيب ضربه (%32.8) و زمين خوردن (%18) ورود اجسام نوک تيز (%9.9) سوختگي (%7.7) و مسموميت (%7.6) گزارش گرديد و بين نوع حادثه و جنس افراد رابطه معني داري وجود داشت و در مردان تعداد موارد حادثه ثبت شده بيشتر بود
(P<0.001) . شايع ترين نوع صدمه، در بين سوانح و حوادث خانگي به ترتيب مربوط به زخم (%32.9)، بريدگي (%19)، سوختگي (%10.4)، شکستگي (%9.6)، و مسموميت (%7.2)، بوده است. همچنين نتايج نشان داد که ارتباط معني داري بين سن، منطقه جغرافيايي، فصل سال و نتيجه حادثه با نوع حادثه وجود دارد(P<0.001) . آسيب پذيرترين گروه سني 14-0 سال و 24-15 بوده است و بيشترين حوادث در فصل بهار و تابستان رخ داده است.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده درصد قابل توجهي از حوادث مربوط به ضربه و زمين خوردن و درصد قابل توجهي از صدمات منجر به زخم و بريدگي مي شود که در اين مورد توصيه مي شود. برنامه هاي آموزشي جهت کاهش اين نوع صدمات و پيامد آن انجام شود. همچنين اين برنامه ها با توجه به اکثريت موارد در گروه سني زير 24 سال در گروه هاي سني نوجوان و مادران تمرکز داشته باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رمضانی، ع.، و طباطبایی، س.، و ایزدخواه، م.، و قلی نژاد، ب. (1385). بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث خانگی در مراجعه کنندگان بیمارستانهای بیرجند در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 94-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126876Vancouver : کپی

رمضانی عباسعلی، طباطبایی سیدحمیدرضا، ایزدخواه محمدحسن، قلی نژاد بهمن. بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث خانگی در مراجعه کنندگان بیمارستانهای بیرجند در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2021August02];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):94-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126876IEEE : کپی

رمضانی، ع.، طباطبایی، س.، ایزدخواه، م.، قلی نژاد، ب.، 1385. بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث خانگی در مراجعه کنندگان بیمارستانهای بیرجند در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.94-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126876. 

 
بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی