برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اپيدميولوژي هاري در استان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: هاري يک آنسفاليت حاد کشنده است که بعنوان يکي از مهمترين مشکلات بهداشت عمومي در بعضي از مناطق دنيا از جمله کشورهاي منطقه شرق مديترانه محسوب مي شود. اين مطالعه با بررسي گذشته نگر بيماري در يک دهه در استان به منظور بررسي ارتباط موارد گازگرفتگي و هاري انساني و حيواني با عوامل مختلفي از جمله وضعيت خشکسالي، فصل،‌ گونه حيوان، شهرستان و عوامل اجتماعي مربوط به موارد انساني انجام گرديده است.
روش کار: اين مطالعه بصورت گذشته نگر با جمع آوري اطلاعات مربوط به موارد بيماري هاري از شبکه هاي دامپزشکي استان، انستيتو پاستور ايران و مراکز بهداشت استان انجام و موارد مشکوک و تاييد شده هاري حيواني و نيز موارد گازگرفتگي و تلفات انساني از سال 1372 تا 1382 مورد بررسي و آناليز آماري قرار گرفت
.
يافته ها: بر اساس نتايج تمام متغيرها طي اين دوره روند صعودي داشته اند ولي اين روند از سال 79 محسوس تر بوده است (تعداد گازگرفتگي
P<0.0001، موارد مشکوک حيواني P=0.016، موارد مثبت حيواني(P=0.011 . همچنين متغيرهاي مذکور طي اين دوره در شهرستان هاي مختلف استان توزيع يکنواختي نداشته اند (هر سه متغير(P<0.0001 . طبق نتايج آزمون همبستگي پيرسن ميزان گازگرفتگي هاي انساني ارتباط مثبت معني داري با تعداد موارد مشکوک و تاييد شده حيواني دارد (موارد مشکوک P<0.0001،r=0.34 موارد تاييد شده P=0.001 و (r=0.31. بررسي تغييرات فصلي موارد مشکوک و تاييد شده حيواني بيشترين فراواني را در زمستان و پاييز با تفاوت آماري معني دار نشان مي دهد (P<0.0001). فراواني نسبي نمونه هاي تاييد شده حيواني به ترتيب با %81.4 مربوط به گاو، %10.63 گوسفند و بز، %3.7 سگ، %1.33 شتر، %1 شغال، %0.7 الاغ و در مورد روباه، گربه، گرگ و خدنگ %0.33 مي باشد که طبق آزمون فيشر تفاوت موارد تاييد شده بيماري در گونه هاي مختلف معني دار مي باشد(P<0.0001) . نتايج بررسي ارتباط سه متغير با وضعيت بارندگي نشان مي دهد هر سه متغير در سالهاي خشک بيشتر از سالهاي ترسالي بوده ولي اين تفاوت از نظر آماري فقط در خصوص موارد مشکوک و تاييد شده حيواني معني دار بود(P=0.03) . بررسي رابطه بين ميزان واکسيناسيون سگ هاي صاحب دار عليه هاري با متغيرهاي فوق نشان مي دهد برغم افزايش ميزان واکسيناسيون سگ هاي صاحب دار هر سه متغير روند صعودي خود را طي کرده است(P<0.001) . موارد حيوان گزيدگي هاي انساني %59.99 از مناطق روستايي و حدود %40 شهري مي باشد. %85.69 افراد حيوان گزيده تحت درمان ناقص (يک تا سه نوبت واکسيناسيون) و %14.37 تحت درمان کامل (پنج نوبت واکسيناسيون) قرار گرفته اند. از نظر گروه سني بيشترين گازگرفتگي از گروه 19-10 ساله و کمترين با 2.35% از گروه سني 4-0 ساله و از نظر جسن %76 مذکر و %24 مونث بوده است. دانش آموزان با 26.5% آسيب پذيرترين گروه اجتماعي را نشان مي دهند. (ادامه ...).
بحث و نتيجه گيري: نقش حيات وحش استان از جمله روباه در اپيدميولوژي بيماري قابل توجه بوده و دوره خشکسالي استان باعث افزايش موارد گازگرفتگي و بيماري شده است. ادامه بررسي در مورد حيات وحش، اتلاف سگ هاي ولگرد و برنامه هاي آموزشي براي کنترل بيماري توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رشیدی، ح.، و راد، م.، و باهنر، ع.، و سیمانی، س.، و حقدوست، ع. (1385). اپیدمیولوژی هاری در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 89-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126871Vancouver : کپی

رشیدی حسین، راد محمدعلی، باهنر علیرضا، سیمانی سوسن، حقدوست علی اکبر. اپیدمیولوژی هاری در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2021July28];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):89-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126871IEEE : کپی

رشیدی، ح.، راد، م.، باهنر، ع.، سیمانی، س.، حقدوست، ع.، 1385. اپیدمیولوژی هاری در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.89-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126871. 

 
بازدید یکساله 67 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی