برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سبک هويت و بهزيستي رواني در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: هويت احساس نياز به جدا بودن از ديگران که داراي سبک هاي مختلف بوده و در دوران نوجواني بسيار حايز اهميت است. اگر نوجوان چارچوبي از ارزش ها و باورهاي خود ساخته و يا وام گرفته از ديگران را براي خود حفظ کند، نشان از تعهد او مي باشد. اين دو مولفه( سبک هويت و تعهد هويت) مي تواند مجموعه اي از پاسخ هاي هيجاني و رضايت کلي از زندگي را تحت تاثير قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين انواع سبک هاي هويت، تعهد هويت و بهزيستي رواني در بين دانش آموزان دختر راهنمايي شهر قم در سال تحصيلي 89-1388 انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تعداد 500 دانش آموز دختر در مقطع راهنمايي شهر قم با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. براي دستيابي به نتايج از پرسشنامه هاي سبک هاي هويت
(ISI-6G)، (برزونسکي، 1989) و پرسشنامه بهزيستي رواني بزرگسالان مک کامينز (2002) استفاده شد. در تحليل آماري از نرم افزار SPSS18 براي شاخص هاي توصيفي و استنباطي از جمله همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده گرديد.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد که بين سبک هويت اطلاعاتي و هنجاري با بهزيستي رواني و تعهد هويت در سطح معناداري P<0.01 رابطه مستقيم وجود دارد و بين سبک هويت سردرگم با بهزيستي رواني و تعهد هويت در سطح معناداري P<0.05 رابطه معکوس معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام هم نشان داد که سبک هويت هنجاري و تعهد هويت دو متغيري بودند که به خوبي توانايي پيش بيني بهزيستي رواني 1 و 2 را داشتند. بهزيستي رواني 1 و 2 هرکدام جداگانه بوسيله رگرسيون گام به گام پيش بيني و مورد تحليل قرار گرفته است.
نتيجه گيري: اين تحقيق همسو با اکثر تحقيقات بوده و بيانگر وجود ارتباط بين انواع سبک هاي هويت، تعهد هويت و بهزيستي رواني مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 299 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی