برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت بيماران مسلول در شهرهاي يزد و شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، صفائیه، بیمارستان شهید صدوقی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: با وجود کوشش هاي فراواني که براي کنترل بيماري سل در ايران انجام شده است متاسفانه اين بيماري در ايران مانند بسياري از کشورهاي ديگر در حال توسعه بعنوان يک مشکل جدي بهداشت عمومي مطرح مي باشد. در اين مطالعه به صورت همزمان در دو شهر يزد و شيراز وضعيت بيماران مسلول داراي پرونده مورد بررسي قرار گرفتند.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به روش
case series به صورت همزمان در دو شهر يزد و شيراز انجام و کليه افراد مسلولي که براي آنها در مقطع زماني سال 1383 پرونده سل تشکيل شده بود وارد مطالعه شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي استفاده شد که در آن سن، جنس، شغل، مليت، وضعيت اسمير، نتيجه کشت،ESR و محل سل ثبت مي گرديد.
يافته ها: در مجموع 136 پرونده سل ريوي (يزد 32 و شيراز 104) مورد بررسي قرار گرفت. از نظر سني در يزد بيشترين تعداد بيماران در گروه سني 75-51 و در شيراز در گروه سني 50-26 سال قرار داشتند
(P=0.00) از نظر جنس در شهر يزد اکثريت بيماران مونث (%52.9) و در شيراز اکثريت بيماران مذکر (%63.7) بودند (P=0.02). ميزان موارد اسمير مثبت به ترتيب در يزد %68.7 و در شيراز %69.2 بود. از نظر مليت در يزد %23.5 و در شيراز %40.8 بيماران مسلول افغاني و بقيه ايراني بودند (P=0.01). از نظر ميزان  ESR(Erythrocyte sedimentation rate)در دو جنس تفاوت معني داري مشاهده نشد. در مجموع در دو شهر مورد مطالعه %59.1 افراد (136 نفر) سل ريوي و %40.8 افراد (94 نفر) سل خارج ريوي داشتند که شايع ترين محل سل خارج ريوي به ترتيب غدد لنفاوي، استخوان و پلور بود.
نتيجه گيري: درصد موارد سل ريوي اسمير مثبت نسبت به سل ريوي اسمير منفي قابل قبول و نزديک به انتظار سازمان بهداشت جهاني (%70) مي باشد. موارد سل خارج ريوي بيشتر از حد انتظار بود که بايد پيشنهاد نمود معيارهاي تشخيص سل خارج ريوي بيشتر رعايت شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی