برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الگوهاي گردش جوي روزانه بر روي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده هواشناسی کشور
 
چکیده: 

الگوهاي گردش جوي نقش مهمي در پيدايش پديده هاي محيطي، بويژه در مناطق معتدله دارند. از اين رو،، شناسايي الگوهاي گردش جوي کنترل کننده آب و هواي ايران و ويژگي هاي آنها بسيار ضروري است. بر اين اساس اين پژوهش با هدف شناسايي و طبقه بندي الگوهاي گردش جوي روزانه بر روي ايران و براي همه روزهاي سال به انجام رسيده است. براي دستيابي به اين مهم، با بهره گيري از روش هاي تحليل مولفه هاي اصلي و خوشه بندي الگوهاي گردش روزانه جو بر روي ايران در مقياس همديد شناسايي شد. به اين منظور، ميانگين روزانه ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال و فشار سطح دريا طي دوره آماري 2006-1950 در تلاقي هاي 5.2 درجه از مجموعه داده هاي بازسازي شده NCEP.NCAR استخراج گرديد. محدوده انتخاب شده که گستره اي از 20 تا 60 درجه عرض شمالي و 20 تا 80 درجه طول شرقي را پوشش مي دهد، شامل 408 ياخته است. با استفاده از آرايه S روش تحليل مولفه هاي اصلي تعداد 408 ياخته مورد مطالعه به نه مولفه اصلي که مجموعا 94 درصد کل واريانس داده ها را توضيح مي دهند، کاهش داده شد. به کمک چرخش وريمکس، نه مولفه انتخاب شده چرخانده شدند تا ساختار و تفسير فيزيکي آنها ساده تر شود. سپس به کمک خوشه بندي چند هسته اي همه روزهاي مورد مطالعه به هيجده گروه دسته بندي و نقشه ترکيبي، هر گروه به عنوان يک الگوي گردش جوي ترسيم و ارايه شد. همچنين توزيع ماهانه و روند تغييرات زماني هر يک از الگوهاي گردش جوي نيز محاسبه گرديد. نتايج اين بررسي، حاکي از وجود اختلاف معني دار در آرايش الگوها، فراواني تيپ هاي هوا و مسير حرکت آنها به سوي ايران است. از اين رو، اين روش را مي توان به عنوان روش کمي و دقيق براي استخراج الگوهاي گردش جوي در نظر گرفت. همچنين از اين الگوها مي توان به عنوان شاخصي براي تحليل ارتباط بين پديده هاي محيطي و الگوهاي همديد استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی