برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين روايي و پايايي چک ليست رفتاري و آزمون طرز تلقي ارتباطي و مقايسه امتياز آنها بين دانش آموزان لکنتي و غيرلکنتي 11-6 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: لکنت تلفيقي از تظاهرات بيروني و قابل مشاهده يعني اشکال خاص گسيختگي هاي کلامي و رفتارها و واکنش هاي دروني است که اين اشکال شامل عواطف منفي مربوط به گفتار، رفتار هاي ارادي براي اجتناب، فرار يا پنهان کردن گسيختگي گفتار و طرز تلقي نادرست درقبال گفتار مي باشد. وقايع دروني فقط مي تواند توسط فرد لکنتي گزارش شود و با ادراک شنونده قابل توجيه نيست. تظاهرات دروني و بيروني مربوط به اين اختلال و اثرات متقابل آنها بايد به طور کامل ارزيابي شوند، تا بتوان به اهداف درماني دست يافت. هدف اين تحقيق تعيين پايايي و اعتبار آزمون هايي بود که واکنش هاي دروني کودک لکنتي را نشان مي داد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي - تحليلي، روي 96 دانش آموز لکنتي و غير لکنتي 11-6 سال اجرا شد. بعد از معادل سازي پرسشنامه به زبان فارسي، روايي آزمونها با استناد به نمره دهي 10 صاحبنظر مشخص گرديد. براي پايايي آزمونها، دانش آموزان آزمونها را دو بار در فاصله 25 روز اجرا نمودند. براي پايايي سه روش استفاده گرديد: 1. مقايسه ميانگين نمرات آزمونها در دو مرحله 2. بررسي ضريب همبستگي 3. بررسي ضريب تکرارپذيري. سپس توسط آزمونهاي پارامتريک و غيرپارامتريک (تي زوجي، اسپيرمن، پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. همچنين براي مقايسه ميانگين نمرات آزمونهاي کودکان لکنتي و غير لکنتي از روش تي مستقل استفاده گرديد
.
يافته ها: بين ميانگين نمره هر دو آزمون چک ليست رفتاري و طرز تلقي ارتباطي در دو مرحله در هر دو گروه لکنتي و غير لکنتي تفاوت آماري معني داري وجود نداشت. همچنين ميانگين نمره اين آزمونها، بين گروههاي لکنتي وغير لکنتي تفاوت معناداري داشت (
P=0.000).
نتيجه گيري: چک ليست رفتاري و آزمون طرز تلقي ارتباطي (بازبيني شده) در دانش آموزان لکنتي داراي پايايي و روايي مي باشد و همچنين اين دو آزمون نقش تمايزدهندگي در دو گروه لکنتي و غير لکنتي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی