نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه وسملقان، خراسان شمالي در سال 88-87

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرستان مانه و سملقان، مرکز بهداشت شهرستان، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تب مالت، يکي از بيماريهاي مشترک بين انسان و حيوان است که به صورت حاد، تحت حاد يا مزمن عارض مي شود. از آنجا که اين بيماري يکي از بيماريهاي مشترک انسان و دام شايع در استان خراسان شمالي است، اين مطالعه به منظور بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه و سملقان - استان خراسان شمالي- طي سالهاي 88-1387 طراحي شد.روش کار: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي بود که بر روي افراد مبتلا به تب مالت از بهار سال 87 تا اسفند سال 88 انجام شد. در اين مطالعه داده هاي کليه موارد محتمل و قطعي تب مالت که از مطب ها، آزمايشگاهها، مراکز بهداشتي درماني جمع آوري شده و در مرکز بهداشت شهرستان وجود داشت، استفاده شد. به اين ترتيب براي افرادي که وارد مطالعه شدند، فرم جمع آوري داده ها را تکميل و پس از وارد کردن کليه داده ها به نرم افزار  SPSS16با استفاده از شاخصهاي آماري توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. مقدار P-value کمتر از 0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.يافته ها: تعداد کل بيماران محتمل و قطعي تب مالت گزارش شده در طي سالهاي 88-1387 برابر 64 نفر بود. بنابراين ميزان بروز اين بيماري در 100000 نفر در طول سالهاي فوق الذکر به ترتيب برابر با  25.2و 38.6 مي باشد. و متوسط ميزان بروز در طي اين سالها  31.9بوده است. 44 نفر (68.8%) از مبتلايان مذکر بوده و 14 نفر (21.9%) از آنها در گروه سني 20-11 ساله قرار داشتند، 53 نفر از مبتلايان سابقه تماس با دام را داشتند. هر سه ارتباط مورد بررسي در اين مطالعه (سن، جنس و تماس با دام با شغل مبتلايان) از لحاظ آماري معني دار بود.نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان بروز اين بيماري در سالهاي اخير در شهرستان مانه و سملقان افزايش داشته است. همچنين در اين بيماري شغل با سن و جنس و تماس با دام ارتباط معني داري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شرکا، ح.، و حسینی، س.، و صوفی زاده، ا.، و عوض نیا، ع.، و رجب زاده، ر.، و حجازی، ع. (1389). بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان مانه وسملقان, خراسان شمالی در سال 88-87. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 2(3-2), 65-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126774Vancouver : کپی

شرکا حمیدرضا، حسینی سیدحمید، صوفی زاده ایوب، عوض نیا عاطفه، رجب زاده رضوان، حجازی علی. بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان مانه وسملقان, خراسان شمالی در سال 88-87. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1389 [cited 2022August18];2(3-2):65-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126774IEEE : کپی

شرکا، ح.، حسینی، س.، صوفی زاده، ا.، عوض نیا، ع.، رجب زاده، ر.، حجازی، ع.، 1389. بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان مانه وسملقان, خراسان شمالی در سال 88-87. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 2(3-2), pp.65-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126774. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی