برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه وسملقان، خراسان شمالي در سال 88-87

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرستان مانه و سملقان، مرکز بهداشت شهرستان، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تب مالت، يکي از بيماريهاي مشترک بين انسان و حيوان است که به صورت حاد، تحت حاد يا مزمن عارض مي شود. از آنجا که اين بيماري يکي از بيماريهاي مشترک انسان و دام شايع در استان خراسان شمالي است، اين مطالعه به منظور بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه و سملقان - استان خراسان شمالي- طي سالهاي 88-1387 طراحي شد.
روش کار: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي بود که بر روي افراد مبتلا به تب مالت از بهار سال 87 تا اسفند سال 88 انجام شد. در اين مطالعه داده هاي کليه موارد محتمل و قطعي تب مالت که از مطب ها، آزمايشگاهها، مراکز بهداشتي درماني جمع آوري شده و در مرکز بهداشت شهرستان وجود داشت، استفاده شد. به اين ترتيب براي افرادي که وارد مطالعه شدند، فرم جمع آوري داده ها را تکميل و پس از وارد کردن کليه داده ها به نرم افزار  SPSS16با استفاده از شاخصهاي آماري توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. مقدار P-value کمتر از 0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد کل بيماران محتمل و قطعي تب مالت گزارش شده در طي سالهاي 88-1387 برابر 64 نفر بود. بنابراين ميزان بروز اين بيماري در 100000 نفر در طول سالهاي فوق الذکر به ترتيب برابر با  25.2و 38.6 مي باشد. و متوسط ميزان بروز در طي اين سالها  31.9بوده است. 44 نفر (68.8%) از مبتلايان مذکر بوده و 14 نفر (21.9%) از آنها در گروه سني 20-11 ساله قرار داشتند، 53 نفر از مبتلايان سابقه تماس با دام را داشتند. هر سه ارتباط مورد بررسي در اين مطالعه (سن، جنس و تماس با دام با شغل مبتلايان) از لحاظ آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان بروز اين بيماري در سالهاي اخير در شهرستان مانه و سملقان افزايش داشته است. همچنين در اين بيماري شغل با سن و جنس و تماس با دام ارتباط معني داري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی