برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميکروبي بستني هاي سنتي و آب ميوه هاي دست ساز در واحدهاي صنفي قنادي و آب ميوه فروشي شهر بجنورد در تابستان 86 و 87

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بجنورد، آموزشکده بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بستني سنتي محصول غذايي است که در فصول گرم سال به فراواني توسط مراکز صنفي به طور معمولا غير بهداشتي تهيه و عرضه مي شود. اين تحقيق با هدف تعيين فراواني کلي فرم، استافيلوکوک ارئوس، اشرشياکلي در نمونه هاي بستني هاي سنتي و آبميوه هاي دست ساز شهر بجنورد و همچنين تعيين ارتباط بين ميزان آلودگي و بهداشت فردي، بهداشت ساختماني انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي بوده و به صورت مقطعي مي باشد که در آن 20 مرکز تهيه و توزيع بستني هاي سنتي غير پاستوريزه و همچنين 8 مرکز آبميوه فروشي هاي سنتي شهر بجنورد در تابستان سال 86 و 87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده هاي حاصل با استفاده از فرمولهاي آمار توصيفي و همچنين آزمونهاي من ويتني تحليل گرديد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که ميزان آلودگي ميکروبي در مرکز تهيه و توزيع بستني هاي سنتي براي اشرشياکلي 58 درصد،کلي فرم 95 درصد و استافيلوکوک ارئوس 80 درصد بود. بين ميزان تحصيلات، نمره بهداشت فردي، نمره لوازم و نمره بهداشت ساختماني با آلودگي ميکروبي با کلي فرم در بستني ها تفاوت معني دار مشاهده نگرديد (
P=0.28). در مورد آبميوه هاي مصرفي در سطح شهر مشخص شد که حدود 70 درصد نمونه ها آلوده به اشرشياکلي و 94 درصد نمونه ها آلوده به کلي فرم و 90 درصد نمونه ها آلوده به استافيلوکوک بودند.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان آلودگي موجود در بستني ها و آبميوه ها ضروري است تا با ارتقا شاخص هاي بهداشتي ميزان آلودگي هاي موجود را کاهش داده و زمينه را براي تبديل وضعيت تهيه و توزيع بستني از سنتي به صنعتي را فراهم آورد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی