برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران: 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، میدان باغ فردوس، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طرح ملي بيمه روستايي و پزشک خانواده بر اساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي سال 84 در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20000 نفر جمعيت اجرا شده است. اين مطالعه به منظور بررسي سطح آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي در نيمسال دوم 1387 انجام گرفت. محيط پژوهش مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20000 نفر تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي گلستان، مازندران، بابل و گيلان بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و به روش مصاحبه جمع آوري و با آزمون هاي  kendallو chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين 1081 نفر بيمه شدگان بيمه روستايي مورد مطالعه، 33 نفر (3%) داراي سطح آشنايي خوب، 416 نفر (
38.5%) داراي سطح آشنايي متوسط و 632 نفر (58.5%) داراي سطح آشنايي ضعيف بودند. بين جنس، سن و سطح تحصيلات با سطح آشنايي رابطه معني دار وجود داشت. بين تاهل، محل سکونت، شغل و دانشگاه علوم پزشکي مورد مطالعه با سطح آشنايي رابطه معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: بطور کلي شناخت بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده پايين بوده و نياز مبرم به اجراي برنامه هاي آموزشي وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی