برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده در دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران: 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، میدان باغ فردوس، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طرح ملي بيمه روستايي و پزشک خانواده بر اساس ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه از ابتداي سال 84 در مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20000 نفر جمعيت اجرا شده است. اين مطالعه به منظور بررسي سطح آشنايي بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده دانشگاه هاي علوم پزشکي استان هاي شمالي ايران انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي در نيمسال دوم 1387 انجام گرفت. محيط پژوهش مناطق روستايي و شهرهاي کمتر از 20000 نفر تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشکي گلستان، مازندران، بابل و گيلان بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته و به روش مصاحبه جمع آوري و با آزمون هاي  kendallو chi-square در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين 1081 نفر بيمه شدگان بيمه روستايي مورد مطالعه، 33 نفر (3%) داراي سطح آشنايي خوب، 416 نفر (
38.5%) داراي سطح آشنايي متوسط و 632 نفر (58.5%) داراي سطح آشنايي ضعيف بودند. بين جنس، سن و سطح تحصيلات با سطح آشنايي رابطه معني دار وجود داشت. بين تاهل، محل سکونت، شغل و دانشگاه علوم پزشکي مورد مطالعه با سطح آشنايي رابطه معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: بطور کلي شناخت بيمه شدگان بيمه روستايي از تسهيلات، ضوابط و شرايط بهره مندي از دفترچه بيمه روستايي در طرح پزشک خانواده پايين بوده و نياز مبرم به اجراي برنامه هاي آموزشي وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مطلق، م.، و نصراله پورشیروانی، س.، و اشرفیان امیری، ح.، و کبیر، م.، و شبستانی منفرد، ع.، و نحوی جو، آ.، و موعودی، س. (1389). آشنایی بیمه شدگان بیمه روستایی از تسهیلات, ضوابط و شرایط بهره مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران: 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 2(3-2), 33-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126761Vancouver : کپی

مطلق محمداسماعیل، نصراله پورشیروانی سیدداوود، اشرفیان امیری حسن، کبیر محمدجواد، شبستانی منفرد علی، نحوی جو آذین، موعودی سیمین. آشنایی بیمه شدگان بیمه روستایی از تسهیلات, ضوابط و شرایط بهره مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران: 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1389 [cited 2021September25];2(3-2):33-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126761IEEE : کپی

مطلق، م.، نصراله پورشیروانی، س.، اشرفیان امیری، ح.، کبیر، م.، شبستانی منفرد، ع.، نحوی جو، آ.، موعودی، س.، 1389. آشنایی بیمه شدگان بیمه روستایی از تسهیلات, ضوابط و شرایط بهره مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران: 1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, [online] 2(3-2), pp.33-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126761. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی