برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي خواص ضد باکتريايي و ضد قارچي اسانس گونه هايي از سه جنس آويشن (Thyme) و دو اکوتيپ کاکوتي و گونه مرزه بختياري (Satureja bachtiarica)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه درمان طبيعي بيماري هاي با منشا ميکروبي با استفاده از مواد داراي منشا گياهي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
هدف: در پژوهش حاضر اثر ضد ميکروبي اسانس هاي گونه هاي مختلف جنس آويشن
(Thyme) شامل آويشن کوهي مازندران، آويشن شيراز، آويشن دنايي و نيز گياهان کاکوتي شيراز، کاکوتي مازندران و مرزه بختياري، بر روي باکتريهاي اشريشياکلي، سودوموناس آئروژينوزا، استرپتوکوکوس پيوژن، استافيلوکوکوس آرئوس و همچنين دو گونه از قارچ کانديدا آلبيکنس مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.
روش: اسانس روغني تمام نمونه ها بعد از خشک شدن گياهان در سايه، به روش تقطير با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر جداسازي شد. بررسي اثرات ضد ميکروبي و ضد قارچي اسانس ها در غلظت هاي 20%، 10%، 6/6%، 5% و 4% در
DMSO با روش ديسک بلانک بر باکتريها و قارچهاي مذکور انجام گرفت.
نتايج :حاصل از اندازه گيري قطر هاله عدم رشد در سه بار تکرار بر آزمايش نشان داد که حداقل غلظت بازدازنده
(MIC) اسانس مرزه بختياري بر روي باکتريها و قارچهاي مورد آزمايش در مقايسه با اسانس ديگر گياهان به طور معني داري کمتر ( MICبا غلظت کمتر از يک درصد) مي باشد. اسانس آويشن دنايي، آويشن شيراز و آويشن مازندران بيشترين اثرات را بر روي مهار رشد باکتريها و قارچها دارند که بسته به نوع اسانس و نوع باکتري يا قارچ، شدت اثرات متفاوت است. اسانس گياهان کاکوتي مازندران و کاکوتي شيراز در مقايسه با ساير اسانس ها کمترين اثر را بر روي گونه هاي مختلف باکتريها و قارچهاي مورد آزمايش نشان داد.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه اسانس مرزه بختياري بيشترين اثر ضدميکروبي را در بين ديگر اسانس هاي گياهي مورد بررسي در اين تحقيق داشت، استفاده از اسانس اين گياه مي تواند به عنوان فرآورده اي آنتي سپتيک در درمان عفونت هاي باکتريايي و قارچي بر عليه اين ميکروارگانيسم به کار گرفته شود که اين مساله نيازمند تحقيقات بيشتر مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدپور، ق.، و مجد، ا.، و نژادستاری، ط.، و مهرابیان، ص.، و حسین زاده کلاگر، ا. (1389). بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گونه هایی از سه جنس آویشن (Thyme) و دو اکوتیپ کاکوتی و گونه مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica). علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), 20(1/78 (ویژه زیست شناسی)), 111-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126703Vancouver : کپی

محمدپور قاسم، مجد احمد، نژادستاری طاهر، مهرابیان صدیقه، حسین زاده کلاگر اباصلت. بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گونه هایی از سه جنس آویشن (Thyme) و دو اکوتیپ کاکوتی و گونه مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica). علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی). 1389 [cited 2021September22];20(1/78 (ویژه زیست شناسی)):111-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126703IEEE : کپی

محمدپور، ق.، مجد، ا.، نژادستاری، ط.، مهرابیان، ص.، حسین زاده کلاگر، ا.، 1389. بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی اسانس گونه هایی از سه جنس آویشن (Thyme) و دو اکوتیپ کاکوتی و گونه مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica). علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی), [online] 20(1/78 (ویژه زیست شناسی)), pp.111-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126703. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 404 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی