برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 75 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل اجتماعي موثر براشتغال زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان دامغان سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش که به روش پيمايشي انجام شده است، با تاکيد بر ديدگاه هاي فلسفي شغل و ديدگاه هاي نظري جامعه شناسي، عوامل اجتماعي اشتغال زنان شناسايي شد، سپس رابطه بين متغيرهاي عوامل مستقل با اشتغال فرهنگيان زن آموزش و پرورش، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. ابزار اندازه گيري عوامل اجتماعي اشتغال در اين تحقيق، پرسشنامه اي مرکب از تعداد 32 سوال مي باشد، که واکنش پاسخگويان را نسبت به جنبه هاي مختلف اجتماعي اشتغال زنان (موقعيت اجتماعي ،محبوبيت، اجتماعي شدن، آداب و معاشرت اجتماعي، اعتماد به نفس، توانايي هاي کلامي، مسووليت پذيري و....) مي سنجد و داده ها از يک نمونه 300 نفري، به روش نمونه گيري تصادفي گردآوري شده و با استفاده از آمارهاي توصيفي تک عاملي، ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريب همبستگي کرامر وکا اسکوئر(خي دو) داده ها تجزيه و تحليل شدند. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (75%) مورد آزمون قرار گرفت و نتايج آن به شرح زير است: بين سطح تحصيلات، سن، وضعيت سکونت، اجتماعي شدن، شهرنشيني، مهارت و توانايي زنان و اشتغال آنان رابطه معناداري وجود دارد. بين تعداد فرزندان، وضعيت تاهل، درآمد و اشتغال زنان  رابطه وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی