برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، خیابان کاشانی، مرکز بهداشت شهرستان، واحد آموزش سلامت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سرطان پوست شايع ترين نوع سرطان در شهر يزد مي باشد و دوران کودکي و نوجواني يک زمان مهم و ويژه براي پيشگيري از سرطان پوست در آينده است. در اين مطالعه بر آن شديم تا به بررسي تاثير مداخله آموزشي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد بر مبناي تئوري انگيزش محافظت بپردازيم.
روش تحقيق: اين مطالعه تجربي بر روي 360 دانش آموز دختر از 4 دبيرستان دخترانه در دو گروه آزمون (180 نفر) و شاهد (180 نفر) انجام شد. پرسشنامه اي مشتمل بر سازه هاي تئوري انگيزش محافظت در دو مرحله توسط هر دو گروه آزمون و شاهد، قبل و 2 ماه بعد از اجراي مداخله آموزشي تکميل شد. داده ها توسط نرم افزار آماري
SPSS و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه، تي مستقل و زوجي، کاي اسکوئر، ضريب همبستگي خطي پيرسون و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در گروه آزمون بين ميانگين نمرات تمام متغيرهاي مورد مطالعه قبل از مداخله آموزشي با دو ماه بعد از آموزش اختلاف معني دار وجود دارد
(p=0.001). در حالي که در گروه غير آزمون اختلاف معني‌داري از لحاظ آماري ديده نشده است (p>0.05). بعد از مداخله آموزشي اختلاف تمامي متغيرها در دو گروه مورد بررسي معني دار شده است (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثر بخشي مداخله بر اساس تئوري انگيزش محافظت در جهت تغيير نگرش ها و رفتارهاي مربوط به خطر سرطان پوست را حمايت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی