برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي دانش آموخته گان رشته مامايي از استاندارد هاي بخش زايمان در بيمارستانهاي استان کرمانشاه سال 82

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: فاصله بين آموزش و بالين از مقوله هاي مهم و چالش برانگيز در عرصه آموزش گروههاي علوم پزشکي بوده و بيش از دو دهه است که مراکز پزشکي دنيا نگران بازده آموزش و ميزان کارايي دانش آموختگان خود مي باشند. بررسي آگاهي و عملکرد دانش آموختگان در محيط کار يکي از راههاي سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي است. نتايج چندين مطالعه در کشور ما نيز مبين وجود فاصله قابل تامل بين آموزش و بالين مي باشد، اما يکي از جنبه هايي که تاکنون در اين مطالعات لحاظ نگرديده بررسي ميزان آشنايي دانش آموختگان با عرصه هاي واقعي ارايه خدمت (از نظر استاندارد هاي مقررات و قوانين بخش، بهداشت، تاسيسات، تجهيزات، فضاي فيزيکي و ...) مي باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعيين ميزان آگاهي دانش آموختگان رشته مامايي از استاندارد هاي بخش زايمان انجام شد. نتايج اين مطالعه در بازنگري مطالب درسي دوران دانشجويي و نيز برنامه ريزي دوره هاي آموزش ضمن خدمت در دانشکده ها و بيمارستانها قابل بهره برداري مي باشد.
روش اجرا: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي با 32 سوال باز در زمينه استانداردهاي بهداشت، فضاي فيزيکي، تاسيسات، تجهيزات و اطلاعات عمومي در مورد بيمارستان و مقررات بخش زايمان مي باشد که پايايي و روايي آن تاييد گرديد. تعداد نمونه ها 81 نفر بود که با روش تصادفي از پرسنل مامايي شاغل در بيمارستانهاي استان کرمانشاه (دانشگاهي، دولتي، غيردانشگاهي و خصوصي) انتخاب شدند
.
نتايج: سن اکثريت نمونه ها (
45درصد) کمتر از 31 سال و 60 درصد (اکثريت) مجرد بودند. اکثريت (31 درصد) سابقه خدمتي 5-10 سال داشته و 22 درصد (اکثريت) بين 5-10 سال از اتمام تحصيلاتشان مي گذشت. تنها 14 درصد نمونه ها در مورد مقررات بهداشتي، 12 درصد در مورد استانداردهاي فضا و تجهيزات، 28 درصد در مورد مقررات بخش زايمان و 25 درصد در مورد بيمارستان اطلاعات صحيح و کامل داشتند. و در مجموع 20 درصد نمونه ها از استانداردهاي بخش زايمان در حد خوب، 42 درصد در حد متوسط و 38 درصد در حد ضعيف اطلاعات داشتند.
بحث: با توجه به اينکه نيروي انساني پايه و اساس سيستم بهداشتي درماني را تشکيل مي دهد، و از سوي ديگر آشنايي با استانداردهاي خدمات و محيطهاي باليني اولين قدم در راه ارايه خدمت کيفي مي باشد، لذا ضروري است در آموزش رشته هاي علوم پزشکي آشنايي با ساختار بيمارستانها و مراکز بهداشتي درماني در قالب دروسي از جمله مديريت بيمارستاني مورد توجه بيشتر سياستگزاران آموزشي قرار گيرد که بطور قطع اين امر اولين گام در راه کاهش فاصله آموزش و بالين مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی