برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان رضايت آزمون شوندگان از اجراي يک آ‍زمون باليني ساختار دار عيني (OSCE) در ارزشيابي مهارتهاي حيات بخش ماما روستاها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه يکي از مهمترين اجزاء برنامه ريزيهاي آموزشي، ارزشيابي برنامه مي باشد. آ‍زمون باليني ساختاردار عيني  (OSCE) مهارت باليني فرد را به روش عيني ارزيابي نموده و در صورتيکه خوب طراحي و اجرا شود مي تواند بخش وسيعي از اطلاعات و مهارتها را مورد سنجش قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايت ماما روستاها از ارزشيابي يک دوره مدون بازآموزي به روش آزمون ايستگاهي انجام شد.
روش اجرا: در اين مطالعه 63 ماما روستاي شهرستانهاي تربت جام و تايباد در مدت 8 ساعت دوره بازآموزي در طي دو روز شرکت کردند. در طي اين دوره از انواع روشهاي سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي و معرفي مورد استفاده شده و به فراخور محتوا از روشهاي تکميلي متناسب با موضوع مانند نمايش فيلم، مدل و مولاژ و نمونه واقعي کمک گرفته شد. پس از پايان دوره بازآموزي مهارت ماما روستاها در زمينه فوريتهاي مامايي با استفاده از آ‍زمون ايستگاهي و همچنين ميزان رضايت از آ‍زمون ايستگاهي توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته ارزشيابي شد
.
نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که 79.4 درصد واحدهاي پژوهش آزمون ايستگاهي را روشي موثر براي ارزشيابي معرفي کرده و 88.9 درصد آنها معتقد بودند که از اين شيوه ميتوان در تمامي دوره هاي بازآموزي استفاده نمود. همچنين 59.2 درصد واحدهاي پژوهش محيط و فضاي برگزاري آزمون و 85.8 درصد ايشان زمان در نظر گرفته شده براي هر ايستگاه را مناسب دانسته و بنظر 84.1 درصد آنها توضيحات ارايه شده در هر ايستگاه قابل فهم بوده و 57.1 درصد نيز محتوي آزمون را مطابق با محتوي آموزشي ارايه شده دانستند
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر آزمون ايستگاهي عليرغم نياز به امکانات زياد، فضاي فيزيکي مناسب جهت تشکيل ايستگاهها، لزوم مشارکت فعال و حضور ممتحنان در ايستگاهها روش مطمئني جهت ارزشيابي مي باشد، لذا پژوهشگران استفاده از اين روش را جهت ارزشيابي کليه دوره هاي بازآموزي مشابه توصيه مي نمايند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی