برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر ضدميکروبي عصاره سير با دو ماده شستشودهنده داخل کانال بر انتروکوکوس فکاليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در درمان ريشه دندان، از بين بردن ميکروارگانيسم هاي موجود در کانال ريشه قبل از پر کردن آن، از اهميت بالايي برخوردار است. يکي از علل شکست درمان، از بين نرفتن و يا حذف ناکامل باکتري هاي مسوول عفونت هاي مقاوم اندودونتيک، از جمله باکتري انتروکوکوس فکاليس مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي مقايسه اي اثر عصاره سير بر روي باکتري انتروکوکوس فکاليس با دو ماده شستشودهنده کانال ريشه بود.
مواد و روش ها: در اين بررسي آزمايشگاهي، اثر ضد باکتري عصاره خالص سير (
100%)، عصاره 80% سير، کلرهگزيدين 2%، هيپوکلريت سديم 5.25% و ترکيب عصاره خالص سير با کلرهگزيدين 2% به روش Well Agar Diffusion مورد مقايسه قرار گرفت. بر روي 18 پليت حاوي محيط کشت مولر هينتون آگار، انتروکوکوس فکاليس کشت داده شد. در هر پليت 6 چاهک و هر چاهک براي يک ماده آزمايشي و يکي از چاهک ها نيز براي آب مقطر استريل در نظر گرفته شد. پليت هاي آماده شده در دو گروه هوازي ((n=9 و بي هوازي(n=9)  در دماي 37 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. سپس قطر هاله عدم رشد در اطراف هر چاهک اندازه گيري و ثبت گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که هيپوکلريت سديم
5.25% اثر ضدميکروبي بيشتري در مقايسه با ديگر مواد در هر دو گروه هوازي و بي هوازي دارد که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود .(p<0.05) بعد از هيپوکلريت سديم 5.25%، موثرترين ماده به ترتيب: کلرهگزيدين 2%، عصاره خالص سير، مخلوط کلرهگزيدين 2% با عصاره خالص سير و عصاره سير 80% بود .(p<0.05) اختلاف بين اثر ضدميکروبي عصاره خالص سير و ترکيب کلرهگزيدين2 % با عصاره خالص سير در گروه هوازي معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره سير بر باکتري انتروکوکوس فکاليس در شرايط آزمايشگاهي در محيط هوازي و بي هوازي موثر مي باشد، ولي در مقايسه با کلرهگزيدين و هيپوکلريت سديم اثربخشي کمتري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی