برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه نيازهاي آموزشي مادران نخست زا و چندزا طي مراقبت هاي حين زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تحولات اجتماعي در چند دهه گذشته بر ارتباط پزشک و بيمار تاثير گذاشته و محوريت بيمار بتدريج در آموزش پزشکي نفوذ کرده است. از اين رو تعيين نيازهاي آموزشي بيماران گام موثري در برنامه ريزي هاي آموزش بهداشتي مي باشد. زايمان يکي از مهترين بحران ها در زندگي زنان مي باشد. محققان اعلام مي دارند که آموزش دادن اطلاعات در هر مرحله از زايمان، با رضايت از تجربه زايمان همراه است. با توجه به اينکه ارايه اطلاعات يکي از اهداف مهم در تمام مدلهاي مراقبتي است. اين پژوهش با هدف تعيين و مقايسه نيازهاي آموزشي مادران نخست زا و چندزا طي مراقبت هاي حين زايمان صورت گرفت.
روش اجرا: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي است که به روش نمونه گيري سهميه اي بر روي 250 مادر چندزا و 50 مادر نخست زا بستري در بخشهاي پس از زايمان بيمارستان هاي آموزشي شهر مشهد سال 1381 صورت گرفت. ابزار مورد استفاده فرم مصاحبه و فرم ثبت اطلاعات از پرونده بوده است و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونهاي آماري مجذور کاي، تي، آناليز واريانس يک طرفه و دو طرفه، فيشر، من ويتني و با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS با حداکثر خطاي 5 درصد انجام شد.
يافته ها: در گروه از نظر سطح تحصيلات
(P=0.1) طبقه اجتماعي و اقتصادي (P=0.4) کسب اطلاعات در دوران بارداري (P=0.1) همگن بودند سطوح کيفيت بعد از آموزشي در دو گروه تفاوت آماري معني دار نداشت (P=0.23) .بطوريکه 48 درصد در گروه نخست زا و 59.6 درصد در گروه چندزا کيفيت بعد آموزشي را ضعيف ارزيابي کرده نتايج آناليز واريانس دو طرفه نشان داد ميانگين نمره بعد آموزشي بر حسب عامل زايمان تفاوت معني داري داشت (P=0.000) بطوريکه دانشجويان مامايي بيشترين آموزش را داشته، پس از آن پزشک و دانشجوي پزشکي بوده و کمترين آموزش را ماما داشته است. شيفت زايمان نيز نقش داشته بطوريکه در شيفت شب کمترين آموزش و شيفت عصر بالاترين ميزان آموش صورت گرفته است.
به طور کلي ضروري ترين مساله از ديدگاه مادران آموزش و توضيح پرسنل در مورد معاينه داخلي و پيشرفت زايمان و پس از آن آموزش بعد از زايمان در مورد انجام اعمالي چون ماساژ رحم از روي شکم، پيشگيري از بارداري و شروع فعاليت جنسي پس از زايمان مي باشد. آموزش روش شيردهي و مزاياي شيردهي در حد خوب ارزيابي شد
.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه مادران در دو گروه کيفيت آموزش را ضعيف ارزيابي کردند. بخصوص کمترين نمره به ماماها تعلق گرفت. آموزش حين خدمت ماماها و توصيه به توجه بيشتر به مادران از جنبه ابعاد آموزشي ضروري مي نمايد زيرا اين اقدام منجر به افزايش رضايت و در نهايت بالا رفتن کيفيت مراقبتها از ديدگاه مادران مي شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 145
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی