برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش به روشهاي سخنراني، دفترچه آموزشي و توام بر ميزان آگاهي دختران دبيرستاني از بيماري ايدز در شهر گرگان سال 1382

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

روش اجرا: اين پژوهش به صورت نيمه تجربي چهار گروهي انجام گرفت. جامعه پژوهش کليه دانش آموزان دبيرستاني منطقه يک شهر گرگان بود. چهار دبيرستان و در هر دبيرستان يک کلاس سوم پيش دانشگاهي به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بوده است که طبق برنامه از قبل تعيين شده در دو مرحله ميزان آگاهي مورد سنجش قرار گرفت. مرحله اول قبل از مداخله و مرحله دوم دو هفته بعد از مداخله و در گروه اول (شاهد) مداخله اي صورت گرفت.
مداخله در گروه دوم ارايه دفترچه آموزشي (جزوه خودآموز) به دانش آموزان بود. مداخله در گروه سوم آموزش به روش سخنراني به مدت دو ساعت در رابطه با بيماري ايدز و روشهاي پيشگيري (مفاهيم دفترچه آموزشي) بود. مداخله در گروه چهارم سخنراني به مدت دو ساعت و همچنين دادن دفترچه آموزشي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS و روشهاي آماري تي زوج و تست توکي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان داد که در هر چهار گروه ميزان آگاهي قبل از آموزش از توزيع نرمال تبعيت مي کند و ميزان آگاهي در قبل و بعد از آموزش در گروه اول (شاهد) تفاوت معني داري نداشته است.
(P³0.05)  در گروه دوم (دفترچه آموزشي) بين ميزان آگاهي قبل و بعد دانش آموزان اختلاف معني داري وجود نداشت. (P³0.05) در گروه سوم (روش سخنراني) بين ميزان آگاهي قبل و بعد دانش آموزان اختلاف معني داري وجود داشت. (P£0.001) و در گروه چهارم بين ميزان آگاهي قبل و بعد از آموزش اختلاف معني داري وجود داشت. (P£0.001) با آ‍زمون آماري تست توکي بين گروه اول و دوم (يعني بين گروه شاهد و روش ارايه دفترچه آموزشي) اختلاف معني داري نداشت. (P<0.098) بين گروه اول و سوم (يعني بين گروه شاهد و روش سخنراني) اختلاف معني داري وجود داشت.(p<0.05)  بين گروه شاهد و گروه چهارم (دفترچه آموزشي و سخنراني) هم تفاوت معني داري وجود داشت (p<0.001) بين گروه دوم و سوم (گروه روش ارايه دفترچه آموزشي و روش سخنراني) اختلاف معني داري وجود نداشت (P>0.47) بين گروه سوم و چهارم (سخنراني و سخنراني و دفترچه آموزشي) نيز تفاوت معني داري وجود نداشت.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش فوق روش توام سخنراني و استفاده از دفترچه آموزشي از بهترين روشها در افزايش آگاهي دانش آموزان نسبت به بيماري ايدز مي باشد، هر چند که روشهاي استفاده از سخنراني به تنهايي نيز باعث افزايش آگاهي مي شود. در تحقيق ما استفاده از دفترچه آموزشي به تنهايي زياد موثر نبوده است. اين نتايج ممکن است به علت عدم مطالعه دفترچه آموزشي توسط دانش آموزان نيز باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی