برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1389 , دوره  18 , شماره  89 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثر يک جلسه تمرين مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، کالري دريافتي و انرژي مصرفي در مردان سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: کنترل اشتها بر دريافت کالري و چاقي تاثيرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي آثار يک جلسه ورزش مقاومتي متوسط و سنگين بر اشتها، کالري دريافتي و انرژي مصرفي در مردان سالم است.
مواد و روش ها: طرح پژوهش متقاطع بود كه با همكاري سيزده نفر از کارمندان مرد دانشگاه در سه حالت كنترل، ورزش مقاومتي متوسط (با شدت 70 تا 75 درصد يک تکرار بيشينه) و ورزش مقاومتي سنگين (با شدت 80 تا 85 درصد يک تکرار بيشينه) و در هشت حركت با سه نوبت ده تكراري به مدت نود دقيقه انجام شد. تغذيه افراد در روز تمرين و روز قبل از آن مشابه بود. اشتهاي افراد در قبل، بلافاصله بعد، سه و نه ساعت پس از ورزش مقاومتي با بهره گيري از پرسشنامه اشتها و با مقياس
(VAS) اندازه گيري شد؛ همچنين کالري دريافتي و انرژي مصرفي در روز ورزش و روزهاي قبل و بعد ورزش مقاومتي با استفاده از پرسشنامه کالري دريافتي و انرژي مصرفي اندازه گيري گرديد. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر در سطح معناداري  P<0.05استفاده شد.
نتايج: پس از بررسي نتايج، تغييري معنادار در اشتهاي افراد در اثر ورزش مقاومتي مشاهده نشد. کالري دريافتي در هر سه گروه در روز ورزش نسبت به روز قبل از ورزش افزايش و روز بعد از ورزش نسبت به روز ورزش کاهش داشت. انرژي مصرفي در روز ورزش نسبت به روزهاي قبل و بعد از آن در گروه هاي ورزش مقاومتي افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که يک جلسه ورزش مقاومتي با شدت متوسط و سنگين بر اشتها تاثيري معنادار نداشت و افزايش انرژي مصرفي را در روز ورزش به دليل انجام فعاليت قدرتي نسبت به روزهاي قبل و بعد از آن باعث شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاراحمدی، ه.، و حامدی نیا، م.، و حقیقی، ا.، و جهاندیده، ع.، و طاهر، ز. (1389). اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها, کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم. دانشور پزشکی, 18(89), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126556Vancouver : کپی

یاراحمدی هادی، حامدی نیا محمدرضا، حقیقی امیرحسین، جهاندیده علی اکبر، طاهر زهره. اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها, کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم. دانشور پزشکی. 1389 [cited 2021July25];18(89):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126556IEEE : کپی

یاراحمدی، ه.، حامدی نیا، م.، حقیقی، ا.، جهاندیده، ع.، طاهر، ز.، 1389. اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها, کالری دریافتی و انرژی مصرفی در مردان سالم. دانشور پزشکی, [online] 18(89), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126556. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی