4 SID.ir | اثر هسپرتين بر سطح سرمي آنزيم هاي آسپارتات و آلانين آمينو ترانسفراز و سطح کبدي و قلبي مالون دي آلدئيد در موش صحرايي ديابتي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هسپرتين بر سطح سرمي آنزيم هاي آسپارتات و آلانين آمينو ترانسفراز و سطح کبدي و قلبي مالون دي آلدئيد در موش صحرايي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ديابت قندي با افزايش ميزان مالون دي آلدئيد به عنوان شاخص استرس اکسيداتيو و افزايش سطح سرمي آنزيم هاي بافتي نظير آسپارتات وآلانين آمينوترانسفراز ناشر از آسيب بافتي مشخص مي شود. با توجه به اثر ضدديابتي هسپرتين، هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثر اين ماده بر سطح اين فاكتور ها در حالت ديابت است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، موش هاي صحرايي نر در گروه هاي 32 تايي کنترل، کنترل تحت تيمار، ديابتي و ديابتي تحت تيمار تقسيم شدند. براي القا ديابت، استرپتوزوسين با دوز
60 mg/kg به صورت داخل صفاقي تزريق شد. هسپرتين با دوز 10 mg/kg براي مدت چهار هفته به طور روزانه يک هفته پس از شروع کار تجويز شد. سطح سرمي آسپارتات وآلانين آمينوترانسفراز قبل و در انتهاي كار اندازه گيري شد؛ به علاوه سطح مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد اندازه گيري شد.
نتايج: افزايشي معنادار در سطح سرمي آسپارتات و آلانين آمينوترانسفراز در موش هاي ديابتي مشاهده شد (p<0.05-0.01) و درمان با هسپرتين تنها سطح سرمي آلانين آمينوترانسفراز را در حد معنادار کم کرد (p<0.05)؛ به علاوه، حالت ديابت، افزايش سطح مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد را سبب شد (p<0.01) و درمان با هسپرتين سطح مالون دي آلدئيد را در اين دو بافت در حدي معني دار کاهش داد .(p<0.05)
نتيجه گيري: درمان با هسپرتين مي تواند سطح سرمي آلانين آمينو ترانسفراز و همچنين استرس اکسيداتيو را کاهش دهد که با سطح بافتي کمتر مالون دي آلدئيد در دو بافت قلب و کبد مشخص مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی