برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي جو حاکم بر محيط آموزشي دانشکده هاي پرستاري چيست؟ دانشجو محور يا معلم محور؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه اطفال
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عليرغم نقش حياتي معمل در ايجاد يک محيط آموزشي مناسب براي ايجاد تفکر انتقادي، تحقيقات انجام شده در زمينه نحوه تاثير سبک آموزشي بر ايجاد محيط يادگيري مناسب براي تفکر انتقادي کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه توصيف سبک آموزشي حاکم بر دانشکده هاي پرستاري اعم از معلم محور يا دانشجو محور است.
مروري بر مطالعات: امروزه در پرستاري تحولي از انجام به طرف تفکر بعد از انجام ايجاد شده است. در بررسي استراتژي هاي آموزشي به کار رفته؛ به نظر مي رسد آموزش به روش دانشجو محور بتواند منجر به افزايش ميزان رضايتمندي دانشجويان؛ تسريع در امر يادگيري؛ ايجاد مهارتهاي حل مساله و تداوم يادگيري و تفکر انتقادي گردد. نويسندگان متعددي به اين موضوع اشاره مي کنند که در اکثريت دانشکده ها از سيستم آموزشي معلم محور استفاده مي شود. و اغلب اعضاي آموزشي در مقابل تغيير در نحوه آموزش مقاومت مي کنند. در مطالعه اي که جهت مقايسه دو روش آموزشي دانشجو محور و معلم محور انجام شد نتايج نشان داد در روش دانشجو محور ميزان رضايت دانشجويان به طور معني دار بيشتر بود؛ ميزان اعتماد به نفس دانشجويان نيز بيشتر بود ولي اين تفاوت معني دار نبود. در مطالعه اي که در چين جهت بررسي روشهاي آموزشي پرستاري اين کشور انجام شد مشخص گرديد گرچه آموزش پرستاري در اين کشور در حال تحول به سمت روشهاي جديدتر است ولي هنوز در اکثر موارد آموزش هاي سنتي رايج است و روش دانشجو محور کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. در مطالعه اي که جهت بررسي جو آموزشي حاکم بر دانشکده هاي پرستاري در آمريکاي شمالي با استفاده از مقياس اصول يادگيري بزرگسالان بر روي 187 نفر از معلمين انجام شد نتايج نشان داد که شرکت کنندگان بيشتر معلم محور بودند تا دانشجو محور، نظريات مکتوب آن ها از روشهاي معلم محوري حمايت ميکرد. با اينحال شواهد دال بر استفاده اين دانشکده ها از سبک هاي آموزشي دانشجو محوري نشانگر اين است که شرکت کنندگان در مطالعه نياز به وجود يک محيط آموزشي دانشجو محور را حس مي کنند ولي در به کارگيري آن دچار مشکل هستند. اکثريت پاسخ دهندگان از موانع ايجاد محيط آموزشي دانشجو محوري نظير تعداد زياد دانشجو ... آگاهي داشتند ولي خود را در رفع آن ها ناتوان مي دانستند
.
بحث و نتيجه گيري: براي کمک به حرکت دانشکده ها به سوي يک محيط دانشجو محور توصيه مي شود. اعضاي دانشکده مي توانند براي بهبود جو آموزشي از مداخلات رسمي و غيررسمي استفاده نماييد. اعضاي تازه کار با اعضاي با سابقه دانشکده همکاري نزديک داشته باشند چون براي وارد کردن فعال دانشجويان در فرايند يادگيري ممکن است به کمک نياز داشته باشند. بحث و تبادل نظر بين اعضاي دانشکده و مسوولين آنها براي رفع موانع رسيدن به محيط آموزشي دانشجو محور از ضروريات است، هر چند که اين امر يک روند کند و تدريجي دارد. علاوه بر اين مشارکت دانشکده هاي مختلف در امر متدهاي آموزشي موثر هم به فرم رسمي و هم غيررسمي مفيد است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی