برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 601 تا صفحه 618 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه فرصت ها و تهديدات ناشي از ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي: گامي به سوي تدوين راهبرد در ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فناوري هاي نوين اطلاعاتي با قابليت هاي گوناگوني که به وجود مي آورند شرايط جديدي را در مقابل نهادها و سازمان هاي امنيتي از جمله نيروهاي انتظامي قرار مي دهند. اين فناوري ها با تغيير دامنه مرزهاي متعارف محيط عملياتي ناجا - از دنياي واقعي و ملي، به دنياي مجازي و بين المللي - تهديدات و فرصت هاي جديدي را در پيش روي اين سازمان قرار مي دهند. وقوع چنين تغييراتي موجب مي شود تا در پاسخ هاي راهبردي ناجا به شرايط جديد، تغييرات متناسبي صورت پذيرد. هدف اين پژوهش، مطالعه فرصت ها و تهديدات جديد امنيتي انتظامي ناشي از ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي مانند اينترنت، ماهواره و تلفن همراه در محيط عملياتي ناجا مي باشد.
مواد و روش ها: سه فرضيه محور اين مطالعه را تشکيل مي دهند که براي آزمون آنها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک مي باشد. جامعه آماري مديران ارشد ناجا و خبرگان آشنا به موضوع تحقيق در سال 1387بوده اند که براي انتخاب نمونه از روش تصادفي ساده استفاده شده و سپس بر اساس فرمول کوکران تعداد 40 نفر انتخاب گرديدند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد با ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي، فرصت ها و تهديدات جديدي در محيط راهبردي ناجا به وجود مي آيد. اين تغييرات لزوم استفاده از راهبردهاي نوين را مطرح مي نمايد كه پاسخگويان از بين راهبردهاي پنجگانه، به ترتيب راهبردهاي تركيبي
(4.3)، پيشگيرانه (3.5)، همکاري هاي بين المللي (2.9)، جرم انگاري (2.2) و مداخله گرايانه (2.1) را مناسب ترين نوع راهبرد مي دانند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 581 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی