برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماري رواني قبل و بعد از آموزش باليني در دانشکده پرستاري و مامايي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: در طول تاريخ همواره نگرشهاي گوناگون نسبت به بيماري رواني يکي از عناصر اساسي در تعيين جايگاه بيمار و بيماري رواني در هر جامعه بوده و بخش عمده اي از سرنوشت بيمار را در آن جامعه رقم زده است. اگر چه پيشرفتهاي متعدد در فهم علمي رفتار نابهنجار، بسياري از عقايد نادرست و منفي راجع به بيماريهاي رواني را از ميان برداشته ولي بعضي مفاهيم رايج غلط همچنان باقي مانده است. با توجه به اينکه نگرش افراد جامعه بر اثر آموزش دستخوش تغيير مي گردد و در جريان اين دگرگوني نگرشهاي تازه اي شکل مي گيرد، لذا با عنايت به اهميت تاثير نحوه نگرش دانشجويان در سير درمان و بازتواني بيماران رواني، اهداف مطالعه حاضر شناخت نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماري رواني قبل و بعد از آموزش باليني در بخشهاي روانپزشکي بوده است.
روش اجرا: پژوهش حاضر نوعي مطالعه نيمه تجربي و دو مرحله اي بود. روش نمونه گيري سرشماري بوده، بدين صورت که تمامي دانشجويان پرستاري که در بخشهاي روانپزشکي بيمارستان هاي نور، الزهرا و فارابي در زمان اجراي پژوهش (1381) کارآموزي داشته و واجد شرايط ورود به مطالعه بوده اند بعنوان نمونه انتخاب شده اند
(n=52) ، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به بيماري رواني  (ATP) بوده که اعتبار و روايي آن در مطالعات متعدد تاييد گرديده است. تجربه و تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري تي و ويلکاکسون توسط نرم افزار SPSS صورت پذيرفته است.
نتايج: يافته ها مبين آن است که نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماري رواني بعد از آموزش باليني به شيوه مستقيم
(Direct Teaching) در بخش روانپزشکي در مقايسه با قبل از آن از تفاوت معني دار آماري برخوردار بوده است (P=0.016)، تغيير نگرشهاي منفي نظير ابتلاي برخي از افراد به بيماري رواني به علت جن زدگي، قبل و بعد از آموزش با تفاوت معني دار آماري (P<0.05) همراه بوده، همچنين تفاوت معني دار آماري نگرش هايي نظير ابتلاي افراد به بيماري رواني بر اثر مصرف مواد مخدر و عوامل اثري قبل و بعد از آموزش از يافته هاي حايز اهميت اين مطالعه بوده است.
بحث: بطور کلي نگرش مردم يک جامعه نسبت به مسايل اجتماعي به منزله زير بناي مقاصد رفتاري آنها در مقابل آن مسايل مي باشد.
       Araya و همکاران عواملي نظير تجارب قبلي و کارآموزي روانپزشکي را در تغيير نگرش دانشجويان نسبت به بيماريهاي رواني سهيم دانسته اند
Callaghan و همکاران نيز درمطالعه اي بر روي دانشجويان پرستاري هنک کنگ تجربه ارتباط و تماس با بيمار رواني را بعنوان عاملي در جهت مثبت شدن نگرش دانشجويان به بيماري رواني دانسته اند. لذا همان گونه که نگرش مثبت دانشجويان به بيماري رواني در تسريع بهبودي بيماران موثر مي باشد، نگرش منفي آنها نيز مي تواند آسيبهاي جبران ناپذيري در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به بيماران، خانواده ها و جامعه وارد سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی