برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  4 , شماره  4 ; از صفحه 482 تا صفحه 504 .
 
عنوان مقاله: 

مديريت و تحليل داده هاي بزهکاري در بخش مرکزي شهر تهران با استفاده از تکنيک هاي درون يابي و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طي دهه اخير، استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و تکنيک هاي آماري و گرافيکي براي مقابله و پيشگيري از بزهکاري در مديريت انتظامي و امور پليسي بسيار اهميت يافته است. زيرا انتخاب يک تکنيک درون يابي بهينه براي تخمين ويژگي هاي يک منطقه در نقاط نمونه گيري نشده نقش مهمي در مديريت داده هاي انتظامي در جهت مقابله با بزهکاري دارد. هدف مقاله پاسخ به اين سوال است که کدام يک از روش هاي زمين آماري موجود در نرم افزار ArcGIS، به منظور تعيين بهترين برازش مکاني (برآورد منطقه اي) محدوده هاي جرم خيز در بخش مرکزي شهر تهران براي مديريت بهينه انتظامي اين بخش از شهر مناسب است؟
مواد و روش ها: براي تحليل فضايي جرايم ارتکابي از چهار روش کريجينگ ساده، کريجينگ معمولي، عکس مجذور فاصله و توابع پايه شعاعي استفاده شده است و بر همين مبنا نقشه هاي بزهکاري محدوده بخش مرکزي شهر تهران تهيه شده است. بدين منظور ابتدا به ازاي هر مدل، نيم تغييرنماي آن محاسبه، ترسيم و سپس با استفاده از تکنيک ارزيابي متوالي و ريشه متوسط مجذور خطاها
(RMSE)، خطاي نقشه ها برآورد و از ميان شانزده نقشه، يک نقشه به عنوان نمونه مناسب پهنه بندي نقشه بزهکاري بخش مرکزي جهت مديريت بهينه داده اي انتظامي در اين محدوده انتخاب شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد براي درون يابي اطلاعات بزهکاري در بخش مرکزي شهر تهران، روش عکس مجذور فاصله با توان نسبت به ديگر روش ها، از دقت بالاتري برخوردار است. نتيجه هم پوشاني نقشه جرم و کاربري اراضي و توزيع جمعيت نشان مي دهد که محدوده هاي تجاري و اداري بخش مرکزي اين شهر و همچنين در محدوده هاي با جمعيت ساکن، کانون هاي بزهکاري کم اهميت تري شکل گرفته است.
نتيجه گيري: با استفاده از نتايج تحليل نقشه هاي توليدي به روش درون يابي ملاحظه مي گردد که مکان هاي آلوده محدوده مورد مطالعه، نيازمند مديريت بهينه انتظامي، اصلاح و طراحي فضاي مقاوم و کنترل هاي مستمر از طريق گشت هاي منظم و نامنظم انتظامي است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانتری، م.، و قهرمانی، ع.، و خسروی، ی.، و جباری، ک. (1388). مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 4(4), 482-504. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126515Vancouver : کپی

کلانتری محسن، قهرمانی علی اکبر، خسروی یونس، جباری کاظم. مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 1388 [cited 2021July24];4(4):482-504. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126515IEEE : کپی

کلانتری، م.، قهرمانی، ع.، خسروی، ی.، جباری، ک.، 1388. مدیریت و تحلیل داده های بزهکاری در بخش مرکزی شهر تهران با استفاده از تکنیک های درون یابی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), [online] 4(4), pp.482-504. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126515. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی