برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1389 , دوره  18 , شماره  90 ; از صفحه 9 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان تاثير دو روش آموزشي فيلم و مقاله مروري (پاورپوينت) در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سرطان پستان، شايع ترين سرطان در زنان محسوب مي شود و تشخيص زودرس آن در کاهش ابتلا و ميرايي ناشي از آن، نقشي مهمي بازي مي کند به طوري که تشخيص زودرس، ميزان بقا را تا 95% افزايش مي دهد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان تاثير دو روش متفاوت آموزشي در افزايش آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک، طراحي و اجراگرديد.
مواد و روش ها: طي مطالعه اي نيمه تجربي، پس از تقسيم تصادفي نمونه مورد مطالعه به دو گروه 64 نفره، دو روش مختلف آموزشي (فيلم و مقاله مروري) به کارگرفته شد تا ميزان تغييرهاي آگاهي، نگرش و عملکرد پزشکان، در خصوص مهارت هاي غربالگري سرطان پستان با هم مقايسه شود. داده هاي مورد نياز با استفاده از يک پرسشنامه ساختاريافته جمع آوري و پس از ورود به نرم افزار با استفاده از آزمون هاي استقلال دو گروه،
t جفتي و من ويتني در سطح معني داري 0.05 تجزيه وتحليل شد.
نتايج: ميانگين نمره کل آگاهي، نگرش و عملکرد و زيرمجموعه هاي آنها قبل و بعد از مداخله با يکديگر اختلاف آماري معني داري را نشان داد به طوري که در هر سه حيطه، نمره کل آگاهي، نگرش و عملکرد افزايش يافته بود ((P<0.05؛ اما تغييرهاي نمره آگاهي، نگرش و عملکرد و زير مجموعه هاي آنها در دو گروه مورد مطالعه يکسان بود و تفاوت معني دار آماري نشان نداد (.(P>0.05
نتيجه گيري: گرچه بر اساس نتايج مطالعه حاضر، سطح دانش، نگرش و عملکرد در پزشکان اراک، در حد قابل قبولي است و برنامه هاي آموزشي به هر شکلي مي تواند به افزايش دانش، درک بهتر و عملکردي مناسب تر در جهت تشخيص و درمان بيماري منجرشود اما دوره هاي بازآموزي و آموزش هاي متوالي افزايش مهارت ها و ارتقاي دانش پزشکان ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشفقی، ک.، و فانی، ا.، و بخشایشی، ا.، و فانی، ع.، و محمدبیگی، ا. (1389). مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی فیلم و مقاله مروری (پاورپوینت) در افزایش آگاهی, نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان. دانشور پزشکی, 18(90), 9-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126492Vancouver : کپی

مشفقی کامران، فانی ایمان، بخشایشی اعظم، فانی علی، محمدبیگی ابوالفضل. مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی فیلم و مقاله مروری (پاورپوینت) در افزایش آگاهی, نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان. دانشور پزشکی. 1389 [cited 2021August04];18(90):9-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126492IEEE : کپی

مشفقی، ک.، فانی، ا.، بخشایشی، ا.، فانی، ع.، محمدبیگی، ا.، 1389. مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزشی فیلم و مقاله مروری (پاورپوینت) در افزایش آگاهی, نگرش و عملکرد پزشکان شهر اراک در خصوص سرطان پستان. دانشور پزشکی, [online] 18(90), pp.9-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126492. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی