برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1389 , دوره  18 , شماره  90 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ايمونوهيستوشيميايي (CD117 (C-kit در تومورهاي غدد بزاقي آدنوييد سيستيک کارسينوما و پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آسیب شناسی فک و دهان، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: منشا آدنوييد سيستيک کارسينوما و پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين سلول هاي داكتال يا ميواپي تليال غدد بزاقي اند. به رغم تفاوت در رفتار باليني، پروگنوز و درمان، نماي هيستولوژيک مشابه دارند.CD117  تيروزين کينازي است که توسط ملانوسيت ها، ماستوسيت ها و سلول هاي ژرمينال بيان مي شود. داده هاي موجود در مورد اهميت بروز اين نشانگردر تومورهاي فوق متناقض است. تعيين دقت نشانگر CD117 درافتراق هيستوپاتولوژيك دو ضايعه.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي - تحليلي بود. جامعه آماري پرونده هاي هيستوپاتولوژيك بايگاني بخش پاتولوژي انستيتو كانسر و پاتولوژي مركزي بيمارستان امام خميني تهران بود. پانزده نمونه، آدنوييد سيستيک کارسينوما و پنج مورد پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين در مطالعه وارد شدند. نمونه ها تحت رنگ آميزي ايمونوهيستوشيميايي با نشانگر
CD117 قرارگرفتند. شاخص رده بندي محاسبه شد و ميانگين شاخص رده بندي هر تومور به دست آمد. آزمونT  براي تجزيه و تحليل آماري مطالعه استفاده شد. p<0.05 معني دار درنظرگرفته شد .
يافته ها: ميانگين شاخص رده بندي در گروه آدنوييد سيستيک کارسينوما
71.20±27.45 و در گروه پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين 36.43± 35.37بود. اختلافي معنادار بين ميانگين شاخص رده بندي دو گروه مشاهده شد.(p=0.031)   73 Cut off pointبا حساسيت 53% و ويژگي 80% مناسب بود.
نتيجه گيري: CD117 شاخص ايمنوهيستوشيميايي مناسبي در تشخيص افتراقي آدنوييد سيستيک کارسينوما از پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلایرنادری، ن.، و عاشوری، م.، و تیرگری، ف.، و خرازی فرد، م.، و جعفری، ز. (1389). بررسی ایمونوهیستوشیمیایی (CD117 (C-kit در تومورهای غدد بزاقی آدنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین. دانشور پزشکی, 18(90), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126490Vancouver : کپی

جلایرنادری نوشین، عاشوری مهدی، تیرگری فرخ، خرازی فرد محمدجواد، جعفری زینب. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی (CD117 (C-kit در تومورهای غدد بزاقی آدنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین. دانشور پزشکی. 1389 [cited 2021July29];18(90):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126490IEEE : کپی

جلایرنادری، ن.، عاشوری، م.، تیرگری، ف.، خرازی فرد، م.، جعفری، ز.، 1389. بررسی ایمونوهیستوشیمیایی (CD117 (C-kit در تومورهای غدد بزاقی آدنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس آدنو کارسینومای درجه پایین. دانشور پزشکی, [online] 18(90), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126490. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 292 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی