برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بکارگيري GIS در توصيف بروسلوز انساني و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بروسلوز امروزه در جهان يکي از مهمترين بيماريهاي مشترک بين انسان و حيواناتي چون گوسفند، بز و گاو است. بار بيماري به خصوص در مناطق اندميک بسيار قابل توجه مي باشد.
هدف: اين مطالعه با هدف شناسايي ارتباط بين پراکندگي حيوانات اهلي و ميزان بروز بروسلوز انساني در روستاهاي شهرستان بردسير (استان کرمان) انجام گرفت
.
روش کار: اين مطالعه مقطعي بر اساس اطلاعات اکولوژيکي روستاها طراحي گرديد. اطلاعات جمع آوري شده از هر روستا شامل چهار بخش، تعداد بروسلوز انساني گزارش شده، وضعيت اقتصادي - اجتماعي خصوصيات چهارپايان و موقعيت جغرافيايي بود. داده هاي فوق از طريق سيستم بهداشت و درمان، سازمان دامپزشکي و مرکز آمار کشور گردآوري شد. روستاهايي که در طول سه سال گذشته (4-2002) حداقل يک مورد بروسلوز انساني داشتند، به عنوان "روستاي اندميک" و بقيه به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. با استفاده از مدلسازي تک/ چند متغيره لجستيک رگرسيون
(Stata v.8)، ارتباط فاکتورهاي مختلف با نوع روستا مورد ارزيابي قرار گرفت. نقشه خطر بروسلوز انساني با استفاده از آناليز مکاني (Spatial A.) در نرم افزار Arcview GIS ترسيم گرديد.
يافته ها: ميزان بروز سالانه بروسلوز 141.6 در 100000 نفر بود. تقريبا %3.6 روستاها، حداقل يک مورد بيماري را در سه سال گذشته داشتند. ارتباط معني دار بين روستاي اندميک و تراکم تعداد گاو مشاهده شد. به عبارت ديگر، با افزايش تراکم گاو از تعداد 20 راس در کيلومتر مربع، ميزان بروز بيماري به %29 افزايش مي يافت
(P<0.001). برخلاف نتايج آناليز تک متغيره، نسبت شانس (OR) تصيح شده با آناليز چند متغيره، رابطه معني داري را بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي و روستاي اندميک بودن نشان نداد. علاوه بر تراکم گاو P=0.007)، (OR=1.81، تعداد جمعيت انساني P<0.001)،(OR=1.94  نيز يک ريسک فاکتور مستقل براي بروز بيماري محسوب مي شد.
بحث و نتيجه گيري: تعداد جمعيت حيواني با بروز بروسلوز انساني ارتباط دارد، وضعيت اقتصادي - اجتماعي روستانشينان يک عامل مخدوش کننده در رابطه بين خصوصيات چهارپايان و بروسلوز انساني مي باشد. استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، به عنوان ابزاري براي يکپارچه کردن اطلاعات سازمانهاي مختلف، در جهت کنترل و مراقبت موثرتر بيماري بروسلوز توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حقدوست، ع.، و میرزازاده، ع.، و رشیدی، ح.، و صرافی‌ نژاد، ا.، و بنی اسدی، ع. (1385). بکارگیری GIS در توصیف بروسلوز انسانی و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), 63-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126426Vancouver : کپی

حقدوست علی اکبر، میرزازاده علی، رشیدی حسین، صرافی‌ نژاد افشین، بنی اسدی علیرضا. بکارگیری GIS در توصیف بروسلوز انسانی و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1385 [cited 2021April12];13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):63-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126426IEEE : کپی

حقدوست، ع.، میرزازاده، ع.، رشیدی، ح.، صرافی‌ نژاد، ا.، بنی اسدی، ع.، 1385. بکارگیری GIS در توصیف بروسلوز انسانی و ارتباط آن با اطلاعات دامها در شهرستان بردسیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)), pp.63-63. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126426>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 27 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی