برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين نيازهاي آموزشي کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي، اجراي صحيح فرايند نيازسنجي است. نيازسنجي با شناسايي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم، حول نيازهاي اولويت يافته فراهم مي سازد. پژوهش حاضر به منظور تعيين نيازهاي آموزشي کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سه زمينه مهارت (فني تخصصي، ادراکي و انساني) در سال 1382 انجام شده است.
روش اجرا: روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي بوده جامعه آماري شامل کارشناسان آموزش کل و دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (
47 نفر) مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت روايي آن از روايي محتوا استفاده گرديد و پاياني يا اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 0.89 محاسبه گرديد. داده هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج: تجزيه و تحليل يافته ها نشان داد که ميزان نياز آموزشي کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در زمينه مهارتهاي فني تخصصي، ادراکي و انساني بيش از سطح متوسط مي باشد. بيشترين نياز آموزشي کارشناسان به ترتيب اولويت مهارتهاي فني و تخصصي، انساني و ادراکي مي باشد. نتايج ديگر پژوهش نشان داد که رابطه معني داري بين رشته تحصيلي و سابقه خدمت و پست سازماني کارشناسان با نيازهاي آموزشي آنان وجود ندارد. بين سن و نياز به مهارت رابطه معکوس وجود دارد (به ويژه در حيطه ادراکي) و همچنين کارشناسان با سطح تحصيلي ليسانس به آموزش مهارت فني بيشتر نياز داشتند و در بقيه موارد تفاوت معني داري مشاهده نگرديد
.
بحث: آموزش يکي از پيچيده ترين وظايف در اداره امور هر سازماني مي باشد. آموزش باعث بينش و بصيرت عميق تر، دانش و معرفت بالاتر و مهارت بيشتر افراد شاغل در سازمان براي اجراي وظايف محوله بوده و موجب نيل به هدف سازماني با کارآيي و ثمربخشي زيادتر مي گردد، بنابر نتايج تحقيق کارشناسان آموزش در هر سه حيطه فني تخصصي احساس نياز آموزشي مي نمايند. استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري و بهره گيري از فنون و تکنولوژي جديد بعنوان بالاترين نياز مهارتهاي فني تخصصي مطرح گرديده است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امین الرعایا، م.، و یارمحمدیان، م.، و یوسفی، ع. (1382). تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 54-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126393Vancouver : کپی

امین الرعایا مهین، یارمحمدیان محمدحسین، یوسفی علیرضا. تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2021July28];3((ویژه نامه 10)):54-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126393IEEE : کپی

امین الرعایا، م.، یارمحمدیان، م.، یوسفی، ع.، 1382. تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.54-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126393. 

 
بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی