برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه نظر دانشجويان و اساتيد پرستاري دانشگاه علوم پزشکي مازندران در مورد عدم وجود هماهنگي بين آموخته هاي حين تحصيل و کاربرد آن در محيط واقعي کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: آموزش يعني فراهم ساختن موجباتي که فراگيران بتوانند به کسب اطلاعات و معلومات مورد نظر بپردازند و همچنين مهارتها و عادت هايي به دست آورند که هم موجب تسلط آنان در يک رشته از دانش ها، فنون و هنرها شود. در زمينه آموزش پرستاري وجود عدم هماهنگي بين آموخته هاي حين تحصيل و کاربرد آن در محيط واقعي کار از مسايل مورد بحث و عامل عمده نگران کننده است.
روش اجرا: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-مقايسه اي است که به منظور تعيين و مقايسه نظرات اساتيد و دانشجويان پرستاري درباره عدم وجود هماهنگي بين آموخته هاي حين تحصيل و کاربرد آن در محيط واقعي کار انجام گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش همه افراد واجد شرايط جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده و از روش سرشماري براي دستيابي به نتايج قابل قبول استفاده گرديده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه اي محقق ساخته است که با استناد به منابع و توجه به اهداف پژوهش تنظيم گرديده است. جهت تجزيه و تحليل اطلاعت به دست آمده و رسيدن به اهداف پژوهش پس از امتياز ليکرت از آزمون همبستگي کندال استفاده شد
.
نتايج: يافته ها نشان داد که دانشجويان، يادگيري دروس و کاربرد آنها در محيط واقعي کار را کمتر از حد بيان کردند. اساتيد پرستاري ضرورت دروس را بيشتر و کاربرد آنها را کمتر از دانشجويان پرستاري اعلام نموده اند که اين تفاوت از نظر آماري معني دار بوده است
(P<0.001) ميزان هماهنگي محيط آموزش با وظايف پرستاري کم اعلام شده است.
بحث: بايستي در حجم واحدهاي درسي پايه و باليني بر اساس الويت هاي جهاني، منطقه اي و با تاکيد بيشتر بر جامعه کشورمان تجديد نظر صورت گيرد و به طوري که بيشتر بر بيماريهاي شايع تاکيد گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 34 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی