برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه توانايي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري ترم هاي اول و آخر پرستاران باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: صاحبنظران پرستاري معتقدند توانايي تفکر انتقادي پرستاران نقش بسيار مهمي را در ارايه مراقبتهاي خاص به هر بيمار، حل مشکلات و اتخاذ تصميمات پيچيده ايفا مي نمايد. در واقع براي اينکه پرستاران و دانشجويان اين رشته افرادي ماهر و کارآمد باشند برخورداري از توانايي تفکر انتقادي بسيار ضروري است. از اين جهت تفکر انتقادي توانايي است که بايد به دانشجوي پرستاري آموخته شود و در طي کسب تجارب آموزشي و حرفه اي رشد و توسعه پيدا کند. تاکنون پژوهشگران در تحقيقات متعدد از جمله واگان (1997) و ام سي کارلي (1999) در ايالت متحده و ررفي (2000) در ايران توانايي تفکر انتقادي را به عنوان يک پيامد آموزشي مطلوب مورد ارزشيابي قرار داده اند.
اما با اين حال تحقيقات معدودي وجود دارد که توانايي تفکر انتقادي پرستاران را مدنظر قرار داده و آن را با توانايي تفکر انتقادي دانشجويان مورد مقايسه قرار داده باشد. هدف مطالعه حاضر تعيين و مقايسه توانايي تفکر انتقادي دانشجويان پرستراي ترم اول و آخر دانشکده هاي پرستاري و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي منتخب وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران تهران و شهيد بهشتي در سال 1382 مي باشد
.
روش اجرا: اين مطالعه به روش توصيفي مقايسه اي انجام گرديد و حجم نمونه مشتمل بر 172 نفر بود که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده بودند. معيارهاي حذف نمونه در دانشجويان عبارت بودند از: اشتغال دانشجو به کار پرستاري، انتقالي با ميهمان بودن دانشجو، دارا بودن مدرک دانشگاهي ديگر علاوه بر کارشناسي پرستاري و اشتغال پرستار به تحصيلات تکميلي، برخوردار بودن از سابقه بهياري و سابقه شرکت در کارگاه آموزشي تفکر انتقادي بود. روش گردآوري اطلاعات، خود گزارش دهي توسط دانشجويان و پرستاران با تکميل پرسشنامه بود. پرسشنامه مشتمل بر دو بخش فرم مشخصات دموگرافيک و آزمون چند گزينه اي تفکر انتقادي و اتسون و گليزر (فرم ب) بود که توسط پژوهشگر ترجمه و با شرايط اجتماعي و فرهنگي کشور تعديل شده بود. پس از جمع آوري اطلاعات داده ها توسط نرم افزار
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد اکثريت دانشجويان ترم اول (
93 درصد)، ترم آخر (94 درصد) و پرستاران باليني (98.3 درصد) نمره کل کمتر از 54 را که نشانگر توانايي تفکر انتقادي ضعيف مي باشد، همچنين بين ميانگين نمره کل توانايي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري ترم اول و ترم آخر تفاوت معني داري وجود نداشته اما ميانگين نمره کل توانايي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري ترم اول و ترم آخر به طور معني داري بالاتر ميانگين نمره کل توانايي تفکر انتقادي پرستاران بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی