برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  2 ; از صفحه 345 تا صفحه 352 .
 
عنوان مقاله: 

عاري سازي دو توده تجاري سير (.Allium sativum L) بومي ايران از پوتي ويروس ها با استفاده از گرمادرماني و كشت مريستم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور عاري سازي گياه سير از پوتي ويروس ها، دو توده تجاري سير بومي ايران به نام هاي همدان و آذرشهر انتخاب و با استفاده از تكنيك گرمادرماني و كشت مريستم انتهايي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. ابتدا سوخ هاي آلوده توده هاي مورد نظر به مدت 1 هفته در دماي 30 درجه سانتي گراد و سپس به مدت 4 هفته در دماي 36 درجه سانتي گراد تحت تيمار گرمادرماني قرار گرفتند و متعاقبا مريستم انتهايي آنها در دو اندازه 0.4-0.6 و 0.6-0.8 ميلي متر جدا و در محيط كشت موراشيج و اسكوگ (MS) كه با تنظيم كننده هاي رشد نفتالين استيك اسيد با غلظت هاي صفر، 0.1 و 0.5 بنزيل آدنين با غلظت هاي صفر، 0.5 و 1 ميلي گرم در ليتر تكميل شده بودند كشت گرديدند. به منظور ارزيابي كارايي گرمادرماني و كشت مريستم در حذف ويروس و مقايسه آنها با تيمار شاهد، گياهك ها پس از رشد با استفاده از آزمون الايزا مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده از آزمون الايزا ميزان عاري از ويروس سازي با ريز نمونه به اندازه 0.4-0.6 ميلي متر %100 بود در حالي كه با ريز نمونه 0.6-0.8 ميلي متر ميزان عاري سازي %91 گرديد. تيمار شاهد (بدون تيمار گرمادرماني) %21 عاري سازي نشان داد. همچنين گرمادرماني به تنهايي، موجب %73 عاري سازي براي توده همدان و %61 براي توده آذرشهر گرديد اين در حالي بود كه گياهان شاهد بيش از %80 آلودگي نشان دادند. در تمامي تيمارها تنظيم كننده رشد نفتالين استيك اسيد با غلظت 0.1 ميلي گرم در ليتر اختلاف معني داري را در سطح %1 روي پرآوري، طول گياهك و تعداد برگ در هر ريز نمونه نشان داد. بنزيل آدنين با تيمار 0.5 و 0.1 ميلي گرم در ليتر بيشترين اثر را روي پرآوري و تعداد برگ در هر گياهك داشته است و در ارتباط با طول گياهك بيشترين اثر مربوط به تيمار 0.5 ميلي گرم در ليتر است. همچنين اثر متقابل رقم و اندازه مريستم تنها براي طول گياهك در سطح %1 معني دار گرديد. تيمار  S2C1 بيشترين طول گياهك را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی