برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  2 ; از صفحه 283 تا صفحه 292 .
 
عنوان مقاله: 

كنترل بيولوژيكي عوامل مهم پوسيدگي ريشه باقلا توسط باكتري هاي آنتاگونيست فرا ريشه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 
چکیده: 

در سال هاي 1386 و 1387 از مزارع باقلا در استان لرستان از گياهان مشكوك به پوسيدگي ريشه و طوقه باقلا، نمونه برداري شد و در مجموع 121 جدايه قارچ و كروميستا جدا شد. در اين بررسي مشخص شد كه فراواني قارچ Fusarium solani كه موجب پوسيدگي ريشه باقلا مي شود، از ساير جدايه ها بيشتر و خسارت ناشي از آن در مزارع استان زياد است و بعد از آن بيشترين فراواني به ترتيب متعلق به گونه هاي F. oxysporum،Rhizoctonia solani، Macrophomina phaseolina و Pythium sp. بود. در بين اين عواملMacrophomina phaseolina  و Pythium به عنوان عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه باقلا براي اولين بار از ايران گزارش شدند. علاوه بر عوامل بيماري زاي اشاره شده، 57 استرين باكتريايي نيز از فرا ريشه گياه باقلا در مزارع ياد شده، جدا شدند و براي اثبات خاصيت آنتي بيوزي آزمايش شدند و استرين هاي بازدارنده با تشكيل هاله بازدارندگي در حضور بيمارگرها، انتخاب شدند. استرين هاي غربال شده با كمك صفات بيوشيميايي، مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي شناسايي شدند. استرين هاي R10 و R14 به عنوان جنس Rhizobium و استرين هاي P42، P38، P34 و P8 به عنوان جنس Pseudomonas تشخيص داده شدند. اين استرين ها به دو صورت خاك كاربردي و آغشته سازي بذور باقلا عليه عوامل بيماري زا به كار رفتند. نتايج نشان داد كه در حالت اضافه كردن سوسپانسيون باكتري به خاك در حضور Fusarium solani، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani وزن خشك گياه به ترتيب 1، 0.36 و 0.37 گرم بود. در حالت آغشته سازي بذور، گياهاني كه آلوده به Fusarium solani، Macrophomina phaseolina و Rhizoctonia solani بودند به ترتيب وزن خشكي برابر با 0.41، 0.43 و 0.34 گرم داشتند، كه اين نتايج حاكي از آن است كه فاكتورهاي رشدي در گياه در اثر بيوكنترل روي دو جدايه Fusarium solani و Rhizoctonia solani در حالت آلوده سازي خاك افزايش يافت اما در مورد جدايه Macrophomina phaseolina اين فاكتورها فقط در حالت آغشته سازي بذور بيشتر شده بود. در مجموع نتايج حاصل از اين بررسي مشخص نمود كه استرين هاي P42، P34،P38 و P8 باعث افزايش معني دار وزن خشك گياه مي شوند.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 324
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی