3 SID.ir | معني داري پزشکي، عدم معني داري آماري: يک روش ساده بيزي به جاي P-value

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

معني داري پزشکي، عدم معني داري آماري: يک روش ساده بيزي به جاي P-value

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بسياري اوقات در مطالعات پزشکي شاهد اين هستيم که معني داري پزشکي و معني داري آماري با يکديگر همخواني ندارند و اين باعث ايجاد شبهه در انتشار نتايج مطالعه و بکارگيري آن مي شود. به منظور رفع مشکل مزبور در اين مقاله يک روش بيزي ساده براي تفسير نتايج مطالعات اپيدميولوژي و پزشکي ارايه شده است.
روش کار: تفسيرهاي مبتني بر تجزيه و درک محقق از ديدن نتايج مطالعه در چارچوب آمار مبتني بر فراواني نادرست است ولي در آمار بيزي، اينگونه اطلاعات و تفسيرها براي ساختن توزيع احتمالات پيشين، که نشان دهنده اطلاعات موجود قبلي مي باشد، بکار مي رود. مزاياي چنين روش هايي اين است که اظهارات مبتني بر استنتاج هاي حسي و درکي بدست آمده از مطالعه را که در چارچوب آمار معمول نمي توان وارد تحليل نمود، با اين مي توان وارد تحليل نمود، با اين روش ارايه کرد
.
يافته ها و نتيجه گيري:‌ در مواردي که رابطه معني داري آماري با معني داري پزشکي تناقض نسبي دارد و استفاده از
P-value مرسوم ممکن است گمراه کننده باشد، نتايج بدست آمده از اين روش مفيد به نظر مي رسد. همچنين در مواردي که مجبور به تصميم گيري اپيدميولوژيک يا پزشکي بر پايه توان آماري پايين هستيم اين روش را مي توان بکار برد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 165
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی