برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تمرين فردي و گروهي مهارتهاي پرستاري بر عملکرد دانشجويان در آزمايشگاه و بالين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در آموزش مهارتهاي پرستاري اين بحث مطرح مي باشد که دانشجويان کي، کجا، چگونه، چقدر بايد ياد بگيرند. ليدمن (lidman) منافع زيادي را در تمرينات آزمايشگاهي بيان نمود و مطرح نمود که اين تجارب کمک به آموزش بالين نمود و از رسميت خاصي در برنامه آموزش پرستاري برخوردار است. محققين ديگر نيز جهت کاهش فاصله بين تئوري و عملي تمرين در آزمايشگاه را پيشنهاد مي نمايند. دانشجويان در آموزش مهارتهاي رواني، حرکتي در آزمايشگاه و تمرين در محيط بدون تنش مي توانند آمادگي مراقبت از بيمار را پيدا کنند، لذا مطالعه حاضر به منظور تاثير تمرين فردي و گروهي بر عملکرد دانشجويان انجام شده است.
روش اجرا: مطالعه از نوع نيمه تجربي بوده و در آزمايشگاه مهارتهاي پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي اصفهان و بخش هاي داخلي و جراحي به اجرا در آمده است. در اين بررسي از روش مشاهده و چک ليست مهارتها استفاده شده است و تعداد 45 دانشجوي ترم 2 در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و داده هاي به دست آمده با نرم افزار (SPSS) و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد بين ميانگين نمره عملکرد دانشجويان در تمرين فردي و گروهي در آزمايشگاه تفاوت معني دار وجود دارد و نيز بين ميانگين نمره عملکرد دانشجويان در تمرين فردي و گروهي در بالين نيز تفاوت معني دار وجود دارد.
بحث: با توجه به نتايج پژوهش بايستي در آموزش مهارتها به تمرين گروهي اهميت بيشتري داده شود و سعي شود در بازنگري دروس پرستاري ساعات بيشتري به آموزش و تمرين مهارتها اختصاص داده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی