برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ويژگي هاي مدرسين باليني اثربخش از ديدگاه دانشجويان و مدرسين دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اطمينان از کيفيت آموزش و حفظ و نگهداري آن يکي از وظايف اصلي دانشکده هاي پرستاري و مامايي است و بستگي دارد به اطمينان از کيفيت بخش هاي تشکيل دهنده آن، تدريس باليني يکي از مهمترين بخش هاي فرايند آموزش پرستاري و مامايي است، زيرا قسمت اعظم يادگيري هاي حرفه اي در بالين تکميل مي گردد، بدين لحاظ اثربخشي تدريس باليني سرفصل بسياري از تحقيقات پرستاري و مامايي بوده است. از آنجا که در فرآيند آموزش «تدريس و يادگيري» دو بخش وابسته به هم هستند، گرچه تدريس فعاليت معلم است ولي نتيجه آن يادگيري است که معطوف به فراگير يا دانشجو است لذا بررسي ويژگي همدرس اثربخش از ديدگاه خود تدريس کننده و نيز ياد گيرنده اهميت بسيار دارد. اين بررسي به منظور مقايسه ديدگاه (ادراک) مدرسين و دانشجويان پرستاري و مامايي از ويژگيهاي مدرسين باليني اثربخش انجام شده است.
روش اجرا: به روش ترکيبي در دو مرحله و به صورت دو گروهي در دانشکده پرستاري و مامايي اصفهان و بر روي کليه دانشجويان پرستاري و مامايي ترم سوم به بعد و مدرسين (در صورت تمايل خود ايشان) در سال 1381 انجام شده است. در مرحله اول با روش دلفي و با استفاده از مصاحبه با دانشجويان و مدرسين ديدگاهها در مورد ويژگي ها تعيين و سپس پرسشنامه اي با 56 سوال در پنج حيطه ويژگي هاي حرفه اي، شخصي، ارتباط، تدريس، ارزشيابي "با مقياس ليکوت 1 تا 7 رتبه تدوين گرديد. و در مرحله دوم با روش زمينه يابي با استفاده از پرسشنامه تدوين شده نظرات دانشجويان و مدرسين تعيين شد و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل صورت گرفت.
نتايج: ميانگين امتيازات ويژگي هاي مدرسين باليني از نظر دانشجويان و مدرسين 6.16 با انحراف معيار 0.91 بوده است. ميانگين امتيازات دانشجويان از ويژگي هاي مدرسين باليني اثربخش 6.15 با انحراف معيار 0.96 و ميانگين امتيازات مدرسين از اين ويژگي ها 6.19 با انحراف معيار 0.48 بود که اين تفاوت P=0.009 از لحاظ آماري معني دار بود. مهمترين ويژگي از نظر دانشجويان و مدرسين مسؤوليت پذيري در مقابل اعمال خود بوده است.
بحث: کليه ويژگي هاي مطرح شده در پرسشنامه مورد تاييد دانشجويان و مدرسين قرار گرفت بسياري از اين ويژگي ها در مطالعات ساير محققين از جمله «نهرينگ کريس چلينگ» و... نيز از جمله ويژگيهاي مدرسين باليني اثربخش بوده است، بعلاوه ميانگين امتيازات از نظر مدرسين بيشتر از دانشجويان بود. توصيه مي شود اين ويژگيهاي بيشتر مورد توجه مدرسين قرار گيرد، بعلاوه ارزشيابي مدرسين با استفاده از اين ويژگيها صورت بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی