برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ويژگيهاي فردي و سبک تفکر انتقادي مدرسين دانشکده پرستاري و مامايي و علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي تهران سال 1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: در سالهاي اخير تفکر انتقادي از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و بعنوان يک موضوع بحث انگيز مطرح مي باشد. رسالت تعليم و تربيت، پروراندن انسان متفکري است که مي خواهد راه تکامل همه جانبه خود را هموار ساخته و به دنيا و انسانهاي اطراف خود مرتبط گردد.
پرورش تفکر در کلاس درس فراهم مي گردد و يکي از مهمترين وظايف مدرسين بازسازي انديشه تفکر انتقادي مي باشد. تفکر انتقادي به تفکر مستدل و تيز بنيانه درباره آنچه باور داريم و انجام مي دهيم، گفته مي شود. تفکر انتقادي بالاترين سطح تفکر بوده و در طبقه بندي هدفهاي آموزشي به طبقه ارزشيابي مربوط مي گردد. آموزش مهارتها و روشهاي تفکر انتقادي مستلزم بازانديشي درباره نقش مدرسين بوده و مدرسيني که بخواهند فراگيران به تفکر انتقادي بپردازند، مي بايست خود همان مهارتها را از جمله قدرت تفسير و فهم مسائل، سعه صدر و نتيجه گيري معقول را داشته باشند و اين امر به ميزان زيادي با ويژگيهاي مدرسين از جمله گرايش، سابقه تدريس، مدرک تحصيلي، جنسيت در ارتباط مي باشد، چرا که تفکر انتقادي يک جنبه اصلي از شخصيت فرد محسوب مي شود. اين پژوهش بررسي تاثير اين ويژگيها و تفکر انتقادي مدرسين در دانشکده هاي پرستاري و مامايي و علوم انساني دانشگاه آزاد پرداخته است.
روش اجرا: اين مطالعه، پژوهش توصيفي از نوع علمي مقايسه (پس رويدادي) بوده است و اين پژوهش در سال 1381 بر روي 124 نفر از مدرسين دانشگاه آزاد اسلامي تهران (دانشکده پرستاري و مامايي و علوم انساني) از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انجام گرديده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده که با توجه به اهداف پژوهش و با استفاده از فهرست سوالات تفکر انتقادي کاليفرنيا CCTDI تدوين شده و توسط مدرسين تکميل گرديده است. نتايج پژوهش با استفاده از آزمونهاي استنباطي و تي تست و با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
نتايج: طبق نتايج به دست آمده مدرسين با گرايش علوم انساني تمايل بيشتري به پرورش مهارتهاي تفکر انتقادي داشته و هرچه مدرک علمي مدرسين بالاتر بوده است از مهارتهاي تفکر انتقادي بيشتر استفاده نموده اند. در رابطه با جنسيت مدرسين در هر دو گروه، مدرسين مذکر بيش از مدرسين مونث از سبک تفکر انتقادي برخوردار بوده اند. در ارتباط با سابقه تدريس و سبک تفکر انتقادي در مدرسين هر دو گرايش، رابطه معني دار منفي به دست آمده است.
بحث: نتايج پژوهش نشان مي دهد که مدرسين گروه علوم انساني از سطح مهارتهاي تفکر انتقادي بالاتري نسبت به گروه پرستاري و مامايي (علوم پزشکي) برخوردار مي باشند، همچنين با توجه به اين مسئله که تفکر هميشه به منزله فکر کردن درباره چيزي مجهول بوده که نمي تواند کلي باشد، تفکر انتقادي نيز الزاما مي بايست در رشته هاي مختلف تغيير کرده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، زيرا دانش بنيادي يا شناختي يک رشته جز اصلي تفکر انتقادي مي باشد. همچنين نتايج به دست آمده نشان دهنده آن است که مدرسين در هر دو گروه با افزايش سابقه تدريس کمتر از مهارتهاي تفکر انتقادي در آموزش برخوردار بوده اند که در اين رابطه تحقيقات ايشي ياما (2000) در سال (1998) نيز نشان مي دهد که مدرک تحصيلي مدرسين با سبک تفکر انتقادي رابطه معني دار مثبت داشته و نيز سابقه آموزشي مدرسين و رشته تحصيلي آنان نيز ارتباط معني دار نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلالی، ش.، و دوایی، م.، و پوشنه، ک. (1382). مقایسه ویژگیهای فردی و سبک تفکر انتقادی مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 3((ویژه نامه 10)), 21-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126226Vancouver : کپی

جلالی شیدا، دوایی مهدی، پوشنه کامبیز. مقایسه ویژگیهای فردی و سبک تفکر انتقادی مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1382 [cited 2021July30];3((ویژه نامه 10)):21-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126226IEEE : کپی

جلالی، ش.، دوایی، م.، پوشنه، ک.، 1382. مقایسه ویژگیهای فردی و سبک تفکر انتقادی مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 3((ویژه نامه 10)), pp.21-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126226. 

 
بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی