برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 149 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير تزريق ليدوکايين 2 درصد داخل کاف لوله تراشه و بوپيواکايين 25.0 درصد در کاهش سه عارضه لوله گذاري داخل تراشه (سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم) هنگام برگشت بيماران تحت بيهوشي عمومي به حالت هوشياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
چکیده: 

زمينه: در بيماراني که تحت بيهوشي عمومي قرار گرفته اند، هنگام خروج از بيهوشي عوارضي نظير سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم به علت وجود لوله تراشه ايجاد مي شود. ما در اين مطالعه مقايسه بين تزريق داخل کاف لوله تراشه ليدوکايين 2% و بوپيواکايين 25.0% در کاهش سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم را انجام داده ايم.
روش کار: اين تحقيق يک مطالعه کارآزمايي باليني بوده و در آن 95 بيمار کانديد جراحي هاي شکمي در بيمارستان زکريا تبريز در سال 1388 تحت بررسي قرار گرفتند. بيماران به دو گروه 49 و 46 نفره (به ترتيب گروه ليدوکايين و بوپيواکايين) تقسيم و داخل کاف لوله تراشه يک گروه ليدوکائين 2% و در گروه ديگر بوپيواکايين 25.0% تزريق شد و 4 پارامتر سرفه، زور زدن و لارنگواسپاسم هنگام خروج از بيهوشي عمومي و خارج کردن لوله تراشه و همچنين مدت جراحي مطالعه گرديد. داده ها تحت آزمون مجذور کاي و در سطح معني داري P-value <0.05 مورد قضاوت واقع شدند.
يافته ها: بررسي هاي ما نشان داد که از ميان 49 بيمار که کاف لوله تراشه آنها با ليدوکائين 2% پر شده بود، تعـداد 6 بيمار (12.2%) عارضه سرفه را نشان دادنـد. اين رقم در مورد بوپيـواکايين 5 نفر بود (10.9%). عارضه زور زدن نيز در 5 نفر از گروه ليدوکائين (10.2%) ديده شد و 5 نفر از گروه بوپيواکايين نيز اين عارضه را نشان دادند (10.9%). از نظر بروز عارضه لارنگواسپاسم، در گروه ليدوکايين 3 مورد (6.1%) و در گروه بوپيواکايين 2 مورد (4.3%) اين عارضه را نشان دادند. ميانگين طول مدت جراحي در گروه ليدوکايين 2.7±5.72 دقيقه و در گروه بوپيواکايين 4.9±74 دقيقه بود.
نتيجه گيري: استفاده از ليدوکايين جهت تزريق داخل کاف لوله تراشه به منظور کاهش سرفه، زور زدن ولارنگواسپاسم حين خروج بيمار از بيهوشي نسبت به بوپيواکايين ارجحيت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی