برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 73 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مدل علي عملكرد گذشته، باورهاي معرفت شناختي، جهت گيري هدف، مهارت هاي خودتنظيمي، خودکارآمدي و عملکرد بعدي در درس رياضي دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي شهر دلفان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر طراحي، تدوين و برازش الگويي ساختاري از رابطه هاي بين متغيرهاي باورهاي معرفت شناختي، جهت گيري هدف، مهارت هاي خودتنظيمي، خودکارآمدي و عملکرد قبلي رياضي با عملکرد بعدي در درس رياضي دانش آموزان دختر و پسر مي باشد. اين تحقيق در دو مرحله مطالعه مقدماتي و اصلي انجام گرفت. هدف مطالعه مقدماتي بررسي ويژگي هاي روان سنجي (پايايي و روايي) ابزارهاي پژوهش بود. در اين مرحله، 140 دانش آموز دختر و پسر سال اول دبيرستان هاي شهر دلفان براي تکميل پرسشنامه ها بصورت تصادفي مرحله اي انتخاب شدند. هم چنين، براي سنجش عملکرد قبلي و بعدي رياضي دانش آموزان به ترتيب از نمره هاي پايان سال آنان در سال هاي سوم راهنمايي و اول دبيرستان استفاده شد. در مرحله اصلي نيز 420 دانش آموز (210 دختر و 210 پسر) سال اول دبيرستان هاي دولتي شهر دلفان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي به منظور آزمون فرضيه ها و برازش مدل پيشنهادي تحقيق انتخاب شدند. روش هاي آماري به کار گرفته شده براي اين مطالعه در مرحله اصلي، ميانگين، انحراف معيار و روش تحليل «معادله هاي ساختاري» با استفاده از نرم افزارهاي SPSS16  و AMOS16 بود. به طور کلي، در مدل پيشنهادي تحقيق مسيرهاي مستقيم باورهاي معرفت شناختي رياضي به مهارت هاي خودتنظيمي رياضي، باورهاي معرفت شناختي رياضي به خودکارآمدي رياضي، جهت گيري هدفي رياضي به عملکرد بعدي رياضي و مهارت هاي خودتنظيمي رياضي به عملکرد بعدي رياضي معنادار بدست نيامد. لذا، فرضيه هاي متناسب با اين مسيرها نيز مورد تاييد قرار نگرفت. هم چنين، در جريان برازش مدل هاي پيشنهادي و اصلاح شده، مشخص شد که متغيرهاي مشاهده شده نقش معناداري در اندازه گيري متغيرهاي مکنون تحقيق دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حافظی کن کت، ح.، و سپاسی، ح.، و شهنی ییلاق، م. (1388). بررسی مدل علی عملکرد گذشته, باورهای معرفت شناختی, جهت گیری هدف, مهارت های خودتنظیمی, خودکارآمدی و عملکرد بعدی در درس ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهر دلفان. علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), 5(3), 73-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126055Vancouver : کپی

حافظی کن کت حسین، سپاسی حسین، شهنی ییلاق منیجه. بررسی مدل علی عملکرد گذشته, باورهای معرفت شناختی, جهت گیری هدف, مهارت های خودتنظیمی, خودکارآمدی و عملکرد بعدی در درس ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهر دلفان. علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی). 1388 [cited 2022January17];5(3):73-96. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126055IEEE : کپی

حافظی کن کت، ح.، سپاسی، ح.، شهنی ییلاق، م.، 1388. بررسی مدل علی عملکرد گذشته, باورهای معرفت شناختی, جهت گیری هدف, مهارت های خودتنظیمی, خودکارآمدی و عملکرد بعدی در درس ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهر دلفان. علوم تربیتی (مجله علوم تربیتی و روانشناسی), [online] 5(3), pp.73-96. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126055. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی