برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي از نحوه استفاده صحيح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر سبزوار در سال 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، مرکز بهداشت سبزوار
 
چکیده: 

زمينه و هدف: قرص لوونرژسترل به عنوان يک روش موفق پيشگيري از بارداري اورژانسي مي تواند تا 72 ساعت بعد از تماس از بارداري ناخواسته جلوگيري کند. پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني سبزوار در زمينه مصرف و عوارض قرص لوونرژسترل مذکور انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي بر روي جمعيت زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر سبزوار انجام گرفته است. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي و روش جمع آوري داده ها با پر کردن پرسشنامه اي مشتمل بر خصوصيات دموگرافيک و اطلاعات مربوط به آگاهي شرکت کنندگان در زمينه نحوه استفاده صحيح و عوارض قرص لوونورژسترل بوده است. روايي پرسشنامه توسط متخصصين ارزيابي گرديد و پايايي آن توسط آزمون آلفاي کرونباخ سنجيده شد
(a=0.716). حجم نمونه 396 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS 15 و روش هاي آمار توصيفي و تحليلي (آزمون تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون) استفاده شد.
يافته ها: در اين پژوهش، مشخص گرديد که 29.8 درصد افراد بررسي شده تا کنون از اين قرص استفاده کرده اند و ميانگين نمره آگاهي آنان از 100 نمره در استفاده صحيح از قرص 34.5±46.1 بوده و نمره آگاهي از عوارض قرص از 100 نمره 28.92±22.39 مي باشد. بين سن و آگاهي استفاده صحيح از قرص ( P=0.029و r=-.11) و آگاهي از عوارض قرص (P=0.027 و r=-.11) همبستگي منفي به دست آمد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که ميانگين نمره آگاهي از استفاده صحيح قرص و عوارض آن هر دو پايين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوان، ر.، و فروزان، ر.، و هاشمیان، م.، و اکابری، آ. (1389). میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 17(1 (مسلسل 55)), 48-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126032Vancouver : کپی

جوان رقیه، فروزان رضا، هاشمیان معصومه، اکابری آرش. میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1389 [cited 2021July31];17(1 (مسلسل 55)):48-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126032IEEE : کپی

جوان، ر.، فروزان، ر.، هاشمیان، م.، اکابری، آ.، 1389. میزان آگاهی از نحوه استفاده صحیح و عوارض قرص لوونرژسترل در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در سال 1387. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 17(1 (مسلسل 55)), pp.48-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126032. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی