برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر منيزيم بر علايم ترک اعتياد به مرفين در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سيستم گلوتامينرژيک در بروز علايم سندرم ترک اعتياد به مرفين نقش داشته و منيزيم داراي اثر مهاري بر گيرنده هاي NMDA  گلوتاماني مي باشد. در اين تحقيق، اثر تزريق منيزيم بر علايم سندرم ترک مرفين در موش صحرايي نر و ماده مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از 48 موش صحرايي نر و ماده بالغ با وزن حدود 200 الي 250 گرم استفاده شد. ابتدا موش ها به 6 گروه 8 تايي تقسيم شدند. گروه هاي مورد مطالعه عبارت بودند از دو گروه کنترل نر و ماده و چهار گروه متشکل از رت هاي نر و ماده که منيزيم سولفات با دوز 150 يا
Mg/kg/ip 300  دريافت کردند. همه گروه ها به روش خوراکي (مرفين Mg/ml 0.4 به همراه ساکارز 3 درصد به مدت 21 روز) معتاد شدند. در هنگام آزمون به حيوانات منيزيم يا سرم نمکي تزريق شد و پس از نيم ساعت هم نالوکسان تزريق گرديد. سپس علايم سندرم ترک مورد مشاهده و ثبت قرار گرفت. نتايج حاصله از گروه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آناليز واريانس و آزمون هاي تعقيبي مقايسه  گرديد وP<0.05  تفاوت معنادار تلقي گرديد.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تزريق منيزيم با دوز 150 ميلي گرم/کيلو، علايم مهم سندرم ترک را در موش هاي صحرايي نر
]پرش 62.96 درصد (1.14±2.5)، روي دو پا ايستادن 45.4 درصد (1.45±6.62) [ و در موش هاي صحرايي ماده معتاد ]پرش 77.75 درصد (0.54±1.25)، صعود 24.51 درصد (1.65±8.87)، ايستادن 52.57 درصد (1.26±5.75) [ به طور معناداري کاهش داد. همچنين منيزيم با دوز 300 ميلي گرم/کيلو نيز اين علايم را در موش هاي صحرايي نر ]پرش 87.03 درصد (1.66±6.75)، صعود 34.34 درصد (1.27±12.87)، ايستادن 56.12 درصد (1.72±12.125) [و ماده ]پرش 84.43 درصد (0.25±0.875)، صعود 36.17 درصد (1.08±7.5)، ايستادن 69.07 درصد (0.64±3.75)[ را به طور چشمگيري کاهش بخشيد. تجويز منيزيم در هر دو دوز موجب تخفيف معنادار بسياري از علايم ترک شد و ميزان تاثير آن در هر دو جنس تقريبا مشابه بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که تجويز منيزيم به هنگام ترک مصرف مرفين قادر است تا حد قابل ملاحظه اي علايم سندرم ترک را در موش هاي صحرايي کاهش دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صوفی آبادی، م.، و اسماعیلی، م.، و حقدوست یزدی، ه.، و اژدری زرمهری، ح. (1389). اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), 17(1 (مسلسل 55)), 6-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126017Vancouver : کپی

صوفی آبادی محمد، اسماعیلی محمدحسین، حقدوست یزدی هاشم، اژدری زرمهری حسن. اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). 1389 [cited 2021August03];17(1 (مسلسل 55)):6-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126017IEEE : کپی

صوفی آبادی، م.، اسماعیلی، م.، حقدوست یزدی، ه.، اژدری زرمهری، ح.، 1389. اثر منیزیم بر علایم ترک اعتیاد به مرفین در موش صحرایی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار), [online] 17(1 (مسلسل 55)), pp.6-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=126017. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی