برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور در سال تحصيلي 86-85

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

هدف از اين مقاله بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياد دهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بود. مولفه هاي سازمان ياددهنده در پنج مقوله ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزشها، انرژي و قاطعيت در تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل 25067 نفر اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي كشور (13335 نفر در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 11372نفر در دانشگاه هاي وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) در سال تحصيلي 86-85 بوده و يک نمونه 345 نفري از ميان آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بصورت تصادفي انتخاب شد كه 315 نفر در پژوهش شركت نمودند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سوالي بر مبناي نظريه سازمان ياددهنده تيچي در قالب طيف 5 درجه اي ليکرت استفاده شده است. پايايي کل پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 0.87 برآورد گرديد. براي آزمون سوالهاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط (3) مي باشد و در تمام مولفه ها تفاوت معني دار است. همچنين ميزان مطلوبيت استفاده از مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاهها با ميانگين 4.25 بسيار بالاتر از حد متوسط ارزيابي شده وt  مشاهده شده از t بحراني جدول بزرگتر است. لذا در اين خصوص نيز تفاوت ميانگين ها معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی