برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور در سال تحصيلي 86-85

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
هدف از اين مقاله بررسي ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياد دهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بود. مولفه هاي سازمان ياددهنده در پنج مقوله ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزشها، انرژي و قاطعيت در تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل 25067 نفر اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي كشور (13335 نفر در دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 11372نفر در دانشگاه هاي وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) در سال تحصيلي 86-85 بوده و يک نمونه 345 نفري از ميان آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بصورت تصادفي انتخاب شد كه 315 نفر در پژوهش شركت نمودند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سوالي بر مبناي نظريه سازمان ياددهنده تيچي در قالب طيف 5 درجه اي ليکرت استفاده شده است. پايايي کل پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 0.87 برآورد گرديد. براي آزمون سوالهاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد ميانگين نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط (3) مي باشد و در تمام مولفه ها تفاوت معني دار است. همچنين ميزان مطلوبيت استفاده از مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاهها با ميانگين 4.25 بسيار بالاتر از حد متوسط ارزيابي شده وt  مشاهده شده از t بحراني جدول بزرگتر است. لذا در اين خصوص نيز تفاوت ميانگين ها معني دار مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع محمدآبادی، ح.، و رجایی پور، س.، و مولوی، ح.، و جمشیدیان، م. (1389). بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی 86-85. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 21(4 (پیاپی 40)), 57-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125997Vancouver : کپی

زارع محمدآبادی حسین، رجایی پور سعید، مولوی حسین، جمشیدیان مهدی. بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی 86-85. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1389 [cited 2022January27];21(4 (پیاپی 40)):57-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125997IEEE : کپی

زارع محمدآبادی، ح.، رجایی پور، س.، مولوی، ح.، جمشیدیان، م.، 1389. بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی 86-85. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 21(4 (پیاپی 40)), pp.57-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125997. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی