برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ساده و چندگانه خوداثربخشي، جايگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفريني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور بررسي رابطه ساده و چندگانه خوداثربخشي، جايگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفريني در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز طراحي شده است. حجم نمونه اين پژوهش 600 نفر بود، 400 آزمودني به عنوان نمونه اصلي و 200 آزمودني به عنوان نمونه بررسي روايي بودند، که به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي توصيفي ميانگين و انحراف معيار، هم چنين از ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندگانه استفاده شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل آزمون هاي جهت گيري کارآفريني، سنجش صفات کارآفريني، خوداثربخشي، جايگاه مهار و تحمل ابهام است. کليه آزمون هاي به کار برده شده در اين پژوهش توسط پژوهشگران اين پژوهش به فارسي برگردانده شد و ضرايب روايي و پايايي آن ها محاسبه گرديد. اين پژوهش 4 فرضيه اصلي دارد، که روابط ساده و چندگانه بين متغيرهاي خوداثربخشي، جايگاه مهار و تحمل ابهام با کارآفريني را در کل آزمودني ها و آزمودني هاي دختر و پسر به تفکيک مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج اين پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي انجام شده درخارج از کشور هماهنگ هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی