4 SID.ir | فيلوژني مولکولي سه گونه دنبلان کوهي از ايران براساس ژنوم ريبوزومي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
فيلوژني مولکولي سه گونه دنبلان کوهي از ايران براساس ژنوم ريبوزومي
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش گياه پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز، باجگاه، شيراز، کد پستي 7144133111
 
چکیده: 

نمونه هايي از سه گونه دنبلان کوهي از مناطق مختلف جغرافيايي ايران جمع آوري شد. منطقه ITS شامل ژن5.8S  از rDNA با استفاده از آغازگرهاي عمومي ITS4 وITS1  تکثير و توالي يابي شد. توالي هاي به دست آمده با ساير آرايه هاي معتبرِ مستخرج از بانک ژن مقايسه شد. در ميان 12 نمونه مطالعه شده، هفت جدايه با نمونه هاي  Terfezia claveryi گزارش شده توسط ساير محققان، مطابقت داشت. نمونه هاي T. claveryi ايراني به طور ميانگين 99.4% (با دامنه 98.7-100%) با يکديگر تشابه داشتند، در حالي که ميانگين تشابه کليه T. claveryi هاي مورد مطالعه 95.2% (با دامنه 87.2-100%) بود. چهار نمونه مطابق با Trimania pinoyi، به صورت آرايه خواهريTirmania nivea  خود را نشان دادند که از گونه اخير تنها يک نمونه يافت شد. نمونه هايT. pinoyi  ايران داراي 99.9% ميانگين تشابه (با دامنه 99.8-100%) در بين خود و 97.2% (با دامنه 93.1-100%) ميانگين تشابه در بين کليه توالي هاي مورد مقايسه بودند. کليه توالي هاي T. nivea، از جمله نمونه ايران داراي ميانگين تشابه 96.6% (با دامنه 92.2-99.8%) بودند. T. claveryi و T. pinoyi در قسمت هاي مختلف کشور يافت شده، اغلب همراه با Helianthemum salicifolium و Carex sp. بودند. فلور دنبلان هاي ايراني شبيه به دنبلان هاي مديترانه و کرانه هاي جنوبي خليج فارس است.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی