برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  - , شماره  3 ; از صفحه 49 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اثرات دو روش خوراک دادن (روش تغذيه دايمي - روش محدوديت غذايي) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي سويه راس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات برنامه هاي مختلف قطع دان (محروميت غذايي) در دوره رشد (11 تا 28 روزگي) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي سويه راس،تحقيقي در غالب طرح کاملا تصادفي با 5 تيمار آزمايشي و هر تيمار شامل 4 تکرار انجام گرديد. بدين منظور تعداد 300 قطعه جوجه يک روزه نر گوشتي سويه راس در 20 گروه 15 قطعه اي با ميانگين وزني تقريبا مشابه به صورت تصادفي تقسيم گرديدند. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: 1- تيمار شاهد بدون اعمال قطع دان 2- برنامه 2 ساعت قطع دان در روز (ساعت 10- 8) 3- برنامه 4 ساعت قطع دان در روز (ساعت 12-8) 4- برنامه 6 ساعت قطع دان در روز (ساعت 14-8) 5- برنامه 8 ساعت قطع دان در روز (ساعت 16-8).
در اين آزمايش صفات افزايش وزن روزانه،خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي، خصوصيات لاشه و شاخص توليد اندازه گيري شدند. در پايان 42 روزگي از هر گروه يک قطعه (داراي وزن تقريبا مشابه با ميانگين وزني ساير واحدها) انتخاب و تجزيه لاشه صورت گرفت. پس از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين ها به روش دانکن، حاکي از عدم معني دار شدن اختلاف بين تيمارها براي صفات افزايش وزن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي و در کل دوره پرورش بود. همچنين نتايج حاصل از جداول تجزيه واريانس حاکي از عدم معني دار شدن اختلاف بين تيمارها براي صفات افزايش وزن، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي در دوره هاي آغازين و رشد و پاياني و همچنين کل دوره پرورش بود. لازم به ذکر است که از نظر صفت خوراک مصرفي در دوره رشد، اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده شد. بطوريکه تيمار 6 ساعت قطع دان داراي بيشترين ميزان خوراک مصرفي و تيمار 8 ساعت قطع دان داراي کمترين ميزان خوراک مصرفي بودند. ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف در هيچ يک از دوره ها تفاوت معني داري را نشان نداد و اختلاف بسيار اندکي نسبت به يکديگر داشتند. صفات مربوط به لاشه نيز حاکي از عدم اختلاف بين تيمارها براي صفات درصد (گردن و پشت)، ران، سينه، سنگدان، چربي محوطه بطني، پانکراس، قلب و احشا بود. در مورد صفت  شاخص توليد نيز آزمون مقايسه ميانگين ها به روش دانکن حاکي از عدم معني دار شدن اختلاف بين تيمارها بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلبادی، ش.، و نوروزیان، ح. (1387). بررسی مقایسه ای اثرات دو روش خوراک دادن (روش تغذیه دایمی - روش محدودیت غذایی) بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس. دانش و پژوهش علوم دامی, -(3), 49-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125929Vancouver : کپی

کلبادی شهبد، نوروزیان حسین. بررسی مقایسه ای اثرات دو روش خوراک دادن (روش تغذیه دایمی - روش محدودیت غذایی) بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس. دانش و پژوهش علوم دامی. 1387 [cited 2021September18];-(3):49-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125929IEEE : کپی

کلبادی، ش.، نوروزیان، ح.، 1387. بررسی مقایسه ای اثرات دو روش خوراک دادن (روش تغذیه دایمی - روش محدودیت غذایی) بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس. دانش و پژوهش علوم دامی, [online] -(3), pp.49-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125929. 

 
بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی